Aktivity Spolku hudobného folklóru

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii na tejto stránke prezentuje aktivity svojich členov.Prinášame informáciu o prezentácii publikácie muzikológa - folkloristu Dr. Petra Michaloviča, ktorého práca Ľudová nástrojová hudba na Záhorí s podtitulom Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení vyšla vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja, Záhorského múzea v Skalici a Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. 

V Záhorskom múzeu v Skalici sa vo štvrtok 18. februára 2016 o 16.00 hod. uskutočnila prezentácia publikácie etnomuzikológa PhDr. Petra Michaloviča Ľudová nástrojová hudba na Záhorí – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení. Autor sa na 171 stranách podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu.

V kapitolách Vymedzenie záhorského hudobného dialektu (Najstaršie písomné pramene ľudovej hudobnej kultúry; Signálne a sólové nástroje v ľudovej hudobnej tradícii; Gajdy a gajdošská tradícia; Sláčikové a sláčikovo - cimbalové hudby) Sprievodné nástroje v sláčikovej hudbe; Heligónka, harmonika a ďalšie aerofóny v ľudovej hudbe /Tanečné svadobné kapely a ich repertoár; Dychové kapely a tradičná hudba; Ľudová hudba a tanec; Ľudová hudba – mestské prostredie a folklorizmus; Pramene a literatúra) členených sčasti chronologicky, ale najmä so zameraním na jednotlivé hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa venuje herným štýlom, repertoárom a najmä konkrétnemu mapovaniu muzikantských osobností v jednotlivých obciach Záhoria.

Knihu je možné zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici a jej cena je 17,- €.

Jej druhé uvedenie do života bolo dňa 22. marca 2016  v Galérii Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave