Opustil nás Igor Bázlik

Opustil nás

Igor Bázlik, hudobný skladateľ - korektný človek a tvorca

(✷5.12.1941 Banská Bystrica – ✝18.11.2023 Bratislava)
Poznali sme sa ešte počas štúdií na vysokých školách – on na kompozícii u prof.
A. Moyzesa na VŠMU, ja na hudobnej vede u prof. J. Kresánka na FiFUK. Neskôr sme sa stretávali počas pôsobenia v Československom rozhlase na dnešnom Jakubovom (predtým na Leninovom) námestí a následne sa naše cesty prelínali počas vyše pol storočia. Keď som pracoval v Smene a písal o Bratislavskej lýre v roku 1973, v recenzii som uviedol istú výhradu voči jeho súťažnej piesni Chvála humoru, ktorá, mimochodom, získala Bronzovú lýru. Počas celej novinárskej kariéry on jediný prišiel a opýtal sa, ako môže svoju skladbu vylepšiť.(Okrem Bronzovej lýry získal aj Cenu publika za pieseň Farebný sen a Striebornú lýru za Pieseň z obloka).
Igor Bázlik bol skladateľ širokého záberu, ktorý zasiahol do mnohých oblastí hudobného diania – vážnej hudby, folklóru, populárnej i jazzovej hudby, scénickej, filmovej, muzikálovej i opernej tvorby. Viac ako poldruha tisíc opusov hovorí jasnou rečou o jeho tvorivom potenciáli. Len v populárnej hudbe nachádzame okolo šesťsto piesní, ktoré interpretovala väčšina slovenských spevákov i skupín. Známy bol ako skvelý koncertný klavirista, ale aj sprevádzač, pohotovo čítajúci „z listu“.
Po skončení štúdií pôsobil ako rozhlasový redaktor, neskôr aj ako hudobný režisér, ktorého názor si interpreti cenili. Dôsledný, precízny, pohotový skladateľ, profesionál v tajomstvách kompozičných postupov, hudobných foriem, žánrov a druhov, originálny inštrumentátor.
Patrí k zakladajúcim osobnostiam slovenského hudobno-zábavného divadla, najmä muzikálu. Disponoval mimoriadne vyvinutým citom pre ľudský hlas v oblasti folklóru, vážnej i populárnej hudby a zvlášť vo sfére hudobného divadla. Patril k najhrávanejším skladateľom. Rád a ochotne sa delil o skúsenosti, bezvýhradne pomáhal mladým kolegom, bol spoločenský, aj keď v prejave decentný, hudobným slovníkom povedané - minimalistický. Myšlienkovo obsažný, tak ako jeho tvorba.
Igor Bázlik pôsobil aj ako organizátor kultúrneho diania, angažoval sa v porotách, odborných komisiách, niekoľko rokov pôsobil vo vedúcich orgánoch Spolku hudobného folklóru.
Svojím pôsobením sa hlboko zapísal do umeleckého povedomia doma i v zahraničí, zanechal trvalú stopu v hudobnom dianí, výrazným spôsobom sa zapísal do rozvoja slovenskej populárnej hudby. Osobnosť tohto významu bude citeľne chýbať našej kultúre.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 29.11.2023 v bratislavskom Krematóriu o 13.15 hod.