Jubilanti v roku 2023

JUBILANTI SPOLKU HUDOBNÉHO FOLKLÓRU V ROKU 2023

VARGICOVÁ Angela, PaeDr.      nar. 18.6.1948 75. výročie

BACHLEDA Stanislav, PhDr.       nar. 10.8 1943 80. výročie

BIENIK Roman, PaeDr., PhD.     nar.: 24.8.1958 65. výročie

AMBROZ Ján, JUDr.                   nar. 25.8.1948 75. výročie

ŠVAJDOVÁ Dobroslava              nar. 12.9.1958 65. výročie

ZÁHRADNÍKOVÁ Helena            nar. 18.9.1948 75. výročie

SIHELSKÁ Daniela                      nar. 15.10.1988 35. výročie