Opustil nás Ing. Marián Veselský

Opustil nás Ing. Marian Veselský (17.6.1945 - 21.2.2021)

Vážené smútočné zhromaždenie, milí priatelia,

aj keď sa usilujeme obrniť voči smutným správam, ktoré na nás dennodenne doliehajú, nedokážeme sa obrniť pred správami, ktoré nás dokážu zasiahnuť zvlášť hlboko! Sú to akoby rany odboku, nečakané, prekvapujúce, a niekedy doslova absurdné! Takou bola, žiaľ, milý kamarát a kolega Marián, správa o Tvojom náhlom a nečakanom odchode! Zložili sme perá, vypli smartfóny či tablety, svet sa nám na chvíľu odmlčal a v hlave zašumela zlovestná prílivová morská vlna! Bojíte sa tomu uveriť! Koniec, bodka! A zrazu sa vám v tom tichu rozjasní pred očami tvár človeka, ktorého ste mali vždy poruke, ktorému stačilo zavolať a počuli ste z druhej strany jeho vždy temperamentný hlas. V tej chvíli ste si boli istí, že svet funguje, veci sú na svojom mieste, že svet je naozaj to najlepšie miesto na narodenie... Zrazu je všetko inak! Veci nie sú na svojom mieste, z vášho sveta vypadla súčiastka, za ktorú nieto náhrady a zapochybujete, či svet je naozaj to najlepšie miesto na narodenie...?!

Prihovárame sa Ti, Marián, za Spolok hudobného folklóru ako Tvoji kamaráti a kolegovia, ktorých sa len prednedávnom hlboko dotkla správa o odchode nášho čestného predsedu a barda slovenského folklóru - Ondreja Dema. Poponáhľal si sa od nášho spoločného stola bez rozlúčky, čo nebolo vôbec Tvojím zvykom! Zvykol si odchádzať s tým svojím typicky človečenským a dobromyseľným hrmotom! Zrazu je ticho! Definitívne! Neodvolateľné! Zavrel si za sebou nehlučne dvere, prešiel si na druhú stranu ulice a odobral si sa sám so svojou milovanou pozemskou hudbou, nápevmi či melódiami do iných sfér!

Je nám všetkým okolo srdca úzko! Nechal si nás opustených a mnohé z toho, k čomu si mohol ešte svojimi bohatými a neopakovateľnými skúsenosťami prispieť, si nechal na nás, na našich pleciach!

Odchádzaš za mäkkých, ťahavých a vzďaľujúcich sa zvukov svojej harmoniky, píšťalky či fujarky, ovenčený krásou slovenskej piesne, ktorú si nadovšetko miloval a pomáhal jej prežiť aj v tých najťažších chvíľach! Vďaka za Tvoje krásne dielo, Marián! Bolo doslova posväcujúce, a takým pre nás navždy zostane! Šťastnú cestu a veľa vďačných poslucháčov a ctiteľov aj tam hore, kam vedú všetky naše cesty!

Tvoji priatelia a kolegovia zo Spolku hudobného folklóru

Dňa 3.3.2021

..............................................................

Vo veku nedožitých 76. rokov nás náhle

a nečakane opustil kolega, priateľ, spolupracovník -

človek, bez ktorého si folklórne podujatia na

Slovensku bolo možno len veľmi ťažko predstaviť.

Patril medzi neprehliadnuteľné osobnosti.

Spolupracoval s mnohými súbormi, skupinami,

kolektívmi, organizoval folklórne dianie,

pripravoval programy a podujatia.

Pôsobil  v Národnom osvetovom centre,

niekoľko rokov a do súčasnosti aj ako člen

predstavenstva Spolku hudobného folklóru.

Zbieral a upravoval piesne, zostavoval spevníčky

pre jednotlivé ročníky celoslovenskej súťaže

Slávik Slovenska. Svojim akordeónom,

ktorý nikdy nechýbal na festivaloch,

či prehliadkach, nákazlivým humorom

i osobitým prístupom k problémom spájal

ľudí rôznych názorov. Zanechal za sebou

mnoho práce v prospech našej kultúry.

Česť jeho pamiatke

Vedenie Spolku hudobného folklóru