Opustil nás Ing. Jozef Tkáčik

Ing. Jozef  Tkáčik           

Narodil sa 3.10.1942 vo Vojčiciach v okrese Trebišov ako posledný z ôsmich detí v rodine roľníka. Od útleho veku mal rád hudbu a spev, preto sa po skončení základnej školy prihlásil na štúdium na konzervatóriu v Košiciach. Žiaľ tam mu nedovolili študovať, pretože v tom čase sa masovo združstevňovalo a jeho otec do družstva nechcel vstúpiť. Hudbu a spev, najmä ľudový však nikdy neopustil, ani vtedy keď jeho profesionálne pôsobenie malo iné smerovanie. Z manželstva, má dve dcéry, jedného vnuka a vnučku. Manželka pracuje ako harfistka v orchestri SND.
Prešiel mnohými riadiacimi a ekonomickými funkciami, a to prevažne v odvetví kultúry. Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, pôsobil v Čsl. výskumnom ústave práce, na Ministerstve práce a sociálnych vecí, v Čsl. rozhlase v Bratislave, v Slovenskej filharmónii ako ekonomický námestník, tedchnický riaditeľ a generálny riaditeľ, v Slovenskom fonde výtvarných umení ako riaditeľ Ústredia ľudovej a umeleckej výroby, generálny riaditeľ Filharmónie B.Martinú v Zlíne.
Umelecká činnosť a tvorivosť: Zakladateľ a účinkoval v detskom folklórnom súborue pri ZDŠ vo Vojčiciach./1958-60/. Zúčastnil sa na okresných a krajských kolách Ľudovej umeleckej tvorivosti ako spevák-sólista. V roku 1956 v Košiciach vznikla prvá rozhlasová nahrávka.
Viac rokov bol členom a sólistom speváckeho zboru Lúčnica /1961-68/ Založil a viedol mužskú a ženskú speváuej skupinu pri folklórnom súbore VŠE Ekonóm v Bratislave /1970-78/. Po skončení pôsobenia v Lúčnici sa stal člnom Speváckeho zboru mesta Bratislavy a speváckeho zboru Jána Pavla II.vo Vajnoroch. Založil a bol umeleckým vedúcim Mužskej speváckej skupiny Rodokmeň a Klubu priateľov ľudovej piesne./1986 /. Organizovanie besied s významnými osobnosťami s oblasti folklórnej hudby a folklóru o problematike ľudovej piesne na Slovensku/ okolo 30 besied/.
Sólové nahrávky ľudových piesni v Slovenskom rozhlase s ľudovými hudbbami Eugena Farkaa, R.inalda Oláha a Orchestra ľudových nástrojov, s ktorými nahral vyše 40 slovenských ľudových piesní. Účinkoval aj s ďalšími, ako Diabolské husle, Zlaté husle a s ľudovkou SĽUK-u. So štúdiovou, rozhlasovou skupinou a Mužskou speváckou skupinou Rodokmeň realizoval a nahral takmer tristo piesní. Bol členom výboru Folklórneho festivalu vo Východnej, kde aj moderoval dva programy /2007/.
S mužskou speváckou skupinou Rododmeň účinkoval na festivaloch vo Východnej, Terchovej, Telgárte, Kokave, Hrušove, Michalovciach, v Čechách v Miloticiach a Petrove, absolvoval vyše 300 ďalších vystúpení na rôzných kultúrno-spoločenských podujatiach. Účinkoval v dvoch rozhlasových reláciach Pieseň v srdci zrodená, pri okrúhlych výročiach vzniku Klubu priateľov ľudovej piesne a jeho Mužskej speváckej skupiny Rodokmeň. Pripravil a spolupracoval na dramaturgii piatich CD speváckej skupiny Rodokmeň a jednom DVD. Bol členom a od roku 2018 do svojho odchodu predsedom predstavenstva Spolku hudobného folklóru.
Česť jeho pamiatke.