Folklórne programy v kultúrnych zariadeniach

Folklórne podujatia v roku 2021

V Čičmanoch sa po 15-krát stretnú fujaristi z celého
Slovenska   Už po 15-krát sa v Čičmanoch stretnú priaznivci
fujary na folklórnom festivale Dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane! 23.- 26. septembra 2021 vystúpia v areáli
Kaštieľa Čičmany fujaristi zo Slovenska, folklórne súbory
Urpín z Banskej Bystrice, Váh z Liptovského Mikuláša, MSSk
Chlopi z Heľpy, Pohronci, Trombitáši FSk Javorník z Lúk,
Aranka z Jarovníc,sólisti heligonkári a gajdoši, domáca
folklórna skupina Lastovienka a návštevníci sa môžu tešiť
aj na koncert Ľudovej hudby Juraja Pecníka a sólistov.
Novinkou počas festivalu bude škola hry na fujaru a
prezentácia výroby fujár. Už tradičnou súčasťou festivalu
bude výstava pastierskych hudobných nástrojov Odkazy
majstrov, na ktorej svoje výrobky odprezentujú Vladimír
Homola a Michal Fiľo, ktorý je dušou celého festivalu a
v tomto roku sa dožíva životného jubilea.
Celé podujatie je venované významnému etnomuzikológovi
profesorovi OskároviElschekovi, ktorý v tomto roku oslávil
úctyhodné životné jubileum. Poďakovanieza celoživotnú
aktivitu v oblasti ľudovej hudobnej kultúry mu organizátori
a muzikanti odovzdajú v sobotnom programe Pocta človeku.
Organizátormi podujatia sú Krajské kultúrne stredisko
v Žiline, Obec Čičmany, Kaštieľ Čičmany a ZAF Pohronci.
Dramaturgom a režisérom je Michal Fiľo a celým
programom bude sprevádzať Martin Kopor z Hriňovej.
Podujatie bude realizované v režime OTP, v súlade s proti-
epidemiologickými nariadeniami bude teda zo strany
organizátora realizovaná kontrola potvrdení o
očkovaní (Covid pass), o negatívnom PCR teste nie
staršom ako 72 hodín, pri antigénovom teste nie
staršomako 48 hodín alebo dokladu preukazujúcom
dodržanie podmienky uplynutia od prekonania
ochorenia ovid-19 menej ako 180 dní). Organizátor
podujatiaje taktiež povinný uchovávať telefonický
alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu
dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to
na účely epidemiologického vyšetrovania. Zároveň
je počas konania hromadného podujatia je potrebné mať
prekryté horné dýchacie cesty.
Vstup na festival je voľný, vzhľadom na aktuálne
platný Covid automat je však kapacita obmedzená.
Organizátori vopred ďakujú návštevníkom
za ich zodpovedné dodržiavanie nariadení
a za trpezlivosť. Podujatie je realizované pod záštitou
predsedníčky Žilinského samosprávneho
kraja Eriky Jurinovej, z verejných zdrojov ho
podporili Fond na podporu umenia a Žilinský
samosprávny kraj a koná sa v rámci Dní európskeho
kultúrneho dedičstva. Parkovanie v obci je
spoplatnené, informačné tabule sa nachádzajú
na všetkých odstavných plochách v obci. Zaplatením
parkovného podporíte obec Čičmany. Celý program
je k dispozícii na www.fujaristi.sk a na www.krkszilina.sk
 
Kontakt: Ing. Dana Mahútová – ZUČ, Považské
osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ulica slovenských partizánov 1132/52,
017 01 Považská Bystrica
telefón: 042 432 35 74, 0917 787 062,
e-mail: dana.mahutova@pospb.sk