Vianočný koncert Daj Boh šťastia....

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU

ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA, RÁDIO REGINA

sI Vás dovoľujú pozvať na

vianočný koncert Orchestra ľudových nástrojov SRo a jeho hostí

Daj Boh šťastia...

ktorý sa bude konať dňa 19.12.2023, o 18:00
vo Veľkom koncertnom štúdiu RTVS Sdlovenský rozhlas

 

PROGRAM:

1.  Ján Kružliak st.: Vianočný sen -,
     hrá Orchester ľudových nástrojov SRo
     vedie Ján Kružliak. ml.
2.  Ivan Dubecký: Od Betlema neďaleko –
     spev Jan Olexa.  Mirka Záhumenská
     Ivan Dubecký: Hore hore pastuškové
     spev Jan Olexa, Mirka Záhumenská, 
     divečenská . spevácka  skupuina   
     Folklórneho súboru Technik
3.  Ján Kružliak st.: Chodila Mária
     spev Paulína Šolcová
4.  Ján Kružliak st.: Daj Boh šťastia -
     Koledy z Hornej Poruby,
     spieva dievčenská .spevácka skupuina             
      Folklórneho súboru Technik
5.  Martin Petrík: Concerto grosso.
     2 – časti Andante – Dobrý pastier sa narodi,
     Andante - O chýr preblahý,
     Orchester ľudových nástrojov SRo
     vedie Ján Kružliak. ml.
6.  Igor Bázlik: Tri vianočné piesne z Kysúc,
     spieva Helena Zahradníková
7.  Ján Kružliak st.: Anjeli spievajú,
      koleda z Kysúc, spieva Paulína Šolcová
8.   Peter Jantoščiak: Zvestujem vám radosť,
      koledy z Víťaza,spieva Martina Ťasková  Kanošová a                     
      dievčenská spevácka skupuina Folklórneho súboru Technik
9.   Mužská spevácka skupina Kúcané –
      koledy a vinše zo Záhoria
10. Detská folklórna skupina Prvosienka,
      Novoroční vinšovníci, pásmo vinšov a hier
      z . obce Závadka
11. Tichá noc, svätá noc, všetci účinkujúci
 
Účinkujúcich sprevádza
Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu
pod vedením Jána Kružliaka ml.