Kontakt

PhDr. Stanislav Bachleda

správca web stránky
tel.: 0903 718 841
e-mail: agentaba@gmail.com

 

číslo účtu: SK83 0900 0000 0050 6414 2596
variabiný symbol pre úhradu členského príspevku: dátum narodenia
konštantný symbol: 0308