Ocenenia

Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni 2019

Riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Terchovej  Rudolf Patrnčiak nám poslal informáciu o ustanovení slovenského rekordu v počte spoločne hrajúcich heligonkárov na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánoišíkove dni v Terchovej, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. augusta 2019. Celkový počet hrajúcich sa ustáli na čísle 305, čo predstavuje nový slovenský rekord.
Vedenie Spolku hudobného folklóru blahoželá k úspechu nielen tejto časti, aleho celého festivalu.

Anna Hulejová 

Nositeľka štátneho vyznamenania Pribinov Kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR a prínos v oblasti ľudového umenia. Popredná interpretka ľudových piesní.

Terchovská muzika v zozname UNESCO

Medzivládny výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 5.decembra 2013 o 11.27 hod. miestneho času  (8.27 hod. SEČ) v azerbajdžanskej metropole Baku rozhodol o  zápise Terchovskej muziky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva.

Zlatá Europea Rudolfovi Patrnčiakovi

 Dňa 30. 7. 2011 na 49. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej, prevzal riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak významné ocenenie za umelecká a kultúrnu činnosť, Zlatá Europea, ktorú mu udelila Európska únia umenia (EÚU). Prinášame zábery z odovzdania ocenenia delegáciou, ktorú tvorili prezident Európskej únie umenia Petr Vašíček (CZ), viceprezident EÚU pre Východnú Európu Volodymyr Cvilynjuk (UA) a člen EÚU za Slovensko, akademický sochár Štefan Pelikán, certifikát a charakteristiku pôsobnosti oceneného zo strany EÚU. Rudolf Patrnčiak na margo ocenenia povedal: „Samozrejme, že pochvala človeka poteší. Myslím si, že každý z nás má svoje poslanie na tejto Zemi. A ja len plním to svoje.“ 

Cena Pavla Tonkoviča  2015

Cenu udeľuje Hudobný fond za prínos v oblasti hudobného folklóru od roku 1991 na pamiatku dirigenta, skladateľa a odborníka vo folkloristike (13.1.1907- † 22.5.1980). O udelení Ceny rozhoduje Rada Hudobného fondu na návrh Spolku hudobného folklóru.

Rada Hudobného fondu na návrh Spolku hudobného folklóru udelila Cenu Pavla Tonkoviča za rok 2014 PaedDr. Jozefovi Hrušovskému, PhD. za pedagogickú, umelecko - tvorivú, publikačnú a organizátorskú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Za spracovanie folklórnej hudby pre východoslovenské umelecké súbory, uUmelecké vedenie vysokoškolského foklórneho súboru Torysa Prešovskej univerzity. Ďalej za etnomuzikologické štúdie a monografiu Sláčikové ľudové hudby východného Slovenska. Ocenený bol zároveň hlavným organizátorom Prešovských etnomuzikologických seminárov v spoluorganizácii so Spolkom hudobného folklóru 2011 a 2012.

Cena Janky Guzovej 2016

Udeľuje sa na základe návrhu poroty Spolku hudobného folklóru na počesť legendárnej slovenskej speváčky najúspešnejšiemu účastníkovi speváckej súťaže, konajúcej sa každé dva roky.

Cena Janky Guzovej vznikla z podnetu jej dcéry pani Želky. Janka Guzová dobre známa našim rozhlasovým poslucháčom a širokej kultúrnej verejnosti, vynikajúca speváčka ľudových piesní, bola prvá programová referentka Oddelenia ľudovej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave, v rokoch 1949-1952. Získala si mimoriadne veľkú priazeň a popularitu poslucháčov vtedajších Československých rozhlasových staníc, najmä Bratislavy, Košíc, Brna a Prahy, ale nahrávkami jej piesní na gramofónových platniach. Možno smelo povedať, že vtedy obleteli svet. Ale kruté časy, ktoré u nás nastali po normalizácie po roku 1968, stali sa jej osudnými - neznesiteľnými. V roku 1969 sa rozhodla odísť i s rodinou za slobodou do sveta. Najprv zakotvili vo Viedni v katolíckom Charitase medzi utečencami vo Viedni a potom čoskoro odišli do USA (New-Yorku). Ale to je už iná kapitola, ku ktorej sa ešte vrátime. A tak aspoň toľko na úvod k dnešnému programu.  

 Jubilejný desiaty ročník  sa  uskutočnil 2.júna 2016 v. RTVS Slovenský rozhlas. Súťažiace  Dajanu Margetovú zo Šumiaca a Simonu Hulejovú z Ružomberka delegovalo Štúdio SRo v Banskej Bystrici,  Veroniku Nebesníkovú z Michaloviec a Tamaru Dikyovú z Kračúnoviec delegovalo do súťaže Štúdio SRo Košice,  Dominiku Hromníkovú z  Horňan a Terezu Kohoutovú z Trenčína delegovalo Štúdio SRo v Bratislave. Cenu Janky Guzovej 2016 získala Simona Hulejová z Ružomberka. 

Cena Pavla Tonkoviča 2016

Hudobný fond udelil Cenu Pavla Tonkoviča 2016 za:

dlhoročnú umelecko - tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Výnimočné počiny ako inštrumentalistu, zberateľa. Za mimoriadny prínos vo výchove mladých inštrumentalistov a spevákov, šírenie folklórneho umenia doma a jeho reprezentáciu v zahraničí. Za zberateľskú a výskumnú činnosť vyjadrenú vo vytvorení a vydaní obsiahlej monografie Ľudové piesne z Kysúc.

Mgr. Pavol Kužma - významný folklorista, scenárista, režisér, hudobník, pedagóg a publicista  Narodil sa 17. februára 1942 v obci Čierne pri Čadci. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici pôsobil ako učiteľ a ako riaditeľ ZŠ vo Vysokej nad Kysucou- Hornom Kelčove. Mimoriadne úsilie venoval individuálnemu štúdiu odbornej literatúry so zameraním na tradičnú ľudovú materiálovu, najmä však duchovnú ľudovú kultúru;odev,ľudový tanec, spev a hudba, taktiež ľudová slovesnosť. V roku 1972 založil Detský folklórny súbor Kelčovan, ktorý sa  vypracoval medzi vrcholné folklórne súbory na Slovensku, stal sa viacnásobným laureátom národných súťažných prehliadok, uskutočnil stovky vystúpení na prestížnych domácich a zahraničných festivaloch. K najvýznamnejším úspechom patrí hlavná zlatá cena Zlatý Ajhasson na Svetovom festivale hier vo Francúzsku v roku 1981. Popri práci v oblasti folklóru sa venoval aj výkonnostnému športu v atletike a rozvíjal svoj literárny a vokálno-interpretačný talent. . Mimoriadne úsilie venoval výskumu a zberu prejavov tradičnej ľudovej kultúry na Kysuciach; tradičná ľudová, hudba, piesne, tance a kroje, ľudová slovesnosť. Výsledky boli spracované formou odborno-popularizačných článkov,ako aj formou edičnej činnosti, ktoré boli spracované v piesňovej zbierke Piesne Kysúc, ako aj v monografii Ľudové piesne z Kysúc, v ktorej sa nachádza 850 ľudových piesní z kysuckého regiónu, Prednáša o tradičnej ľudovej kultúre v rámci AV SR, NOC, Bratislava, SHF, na konferenciách, školách. Účinkuje ako výnimočne disponovaný inštrumentalista (v hre na gajdy,fujary trombity, pastierske a koncove píšťaly, drumble, heligónku a i.) a spevák doma i v zahraničí.      

   

Príhovor Mgr.Pavla Kužmu pri prevzatí Ceny Pavla Tonkoviča 2016

Vážený pán riaditeľ Hudobného fondu, vážené dámy a páni. Zreteľne som najstarší z ocenených osobností za rok 2016. Žiada sa teda prihovoriť a poďakovať za ocenenie múdrymi slovami. Dovoľte mi predovšetkým pootvoriť priečinky mojej skromnej duše a vyjadriť slová vďaky.

Som nesmierne poctený udelením Ceny prof. Pavla Tonkoviča, za dlhoročnú interpretačnú, zberateľskú a výskumnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Priznávam však, že ocenenie mojej práce predovšetkým chápem ako uznanie a ocenenie GÉNIA LOCI prostého človeka, človeka ktorého existenčným determinantom bol a doposiaľ je paralelizmus medzi nim a prírodou, jeho schopnosť zovšeobecniť a do najdetalnejšej polohy „pretaviť“ i tie najnáročnejšie javy a procesy, ktoré ho obklopovali v toku dejinných súvislostí a stali sa najvyššou hodnotou racionálnej i eticko-estetickej podstaty jeho osobnosti.

 Mgr.Pavol Kužma preberá Cenu Pavla Tonkoviča 
 od riaditeľa Hudobmného fondu Michala Jakabčica

 

V symbióze s prírodou, vytvoril prostý človek nedozierne duchovné bohatstvo, o ktorom si dovoľujem vysloviť úvahu-poznanie:“Hľa, katedrály v nás...!“ Áno, hoci nie sme vlastníkmi hmotných statkov sveta, vlastníme však najväčšie bohatstvo, bohatstvo duchovnej kultúry, v našom prípade hudobnej. Klenoty našej národnej kultúry, spočívajúce v nádhere a ušľachtilosti, sú takpovediac katedrálami v nás. Preto považujem Cenu prof. Pavla Tonkoviča za najväčšie uznanie pre vzácnych nositeľov tradičnej ľudovej hudobnej kultúry, ktorí mi láskavo dovolili pretlmočiť ich vzácne hodnoty do podoby nôt, slov a činov.

Zo srdca ďakujem Spolku hudobného folklóru Slovenska pod vedením Dr.Ondreja Demu, za možnosť pôsobenia v kruhu významných osobností, so zameraním na hudobný folklór. Ďakujem predovšetkým svojej manželke Amálke, za podporu a mimoriadne dôležitú spoluprácu pri zberateľskej, výskumnej a publikačnej činnosti. Ďakujem Bohu za požehnanie mojej práce. 

.........................................................................................................................................................................................................

Vzhľadom na súčasnú zdravotnú situáciu rozhodol sa Slovenský hudobný fond zrušiť verejné odovzdávanie svojich ocenení.  Týka sa to aj udelenia Ceny Pavla Tonkoviča, na ktorú predkladá návrh Spolok hudobného folklóru. Vzhľadom na to, že Rada Hudobného fondu prijala  návrh SHF, udelila ho Rudolfovi Patrnčiakovi

za výnimočný interpretačný a organizátorský prínos v oblasti folklórneho umenia na Slovensku i v zahraničí

Rudolf Patrnčiak
Narodil sa 26. 2. 1959 v Terchovej. V rokoch 1974 – 1980 študoval na Konzervatóriu v Žiline odbor spev a klavír. V rokoch 1980 – 1982 pôsobil v SĽUKu, od 1. 2. 1987 do súčasnosti je riaditeľom Mestského kultúrneho strediska v Terchovej.
Bol členom FS Stavbár v Žiline. Je umeleckým a organizačným vedúcim DFS Ter-chová, od roku 1990 pôsobí v Ľudovej hudbe bratov Muchovcov, založil tzv. Obývačkový orchester z Terchovej. Je členom Terchovskej ľudovej hudby, ktorá účinkuje pod názvom Ťažká muzika. Spolupracuje s detským speváckym zborom Sedmikrásky. Na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkove dni pripravuje a diriguje Terchovský symfonický orchester a MIešaný spevácky zbor – Chórus z Terchovej. Je členom Prípravného výboru, režisérom programov a účinkujúcim na Medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkove dni, Cyrilometodských dní v Terchovej (spoluzakladateľ), členom Spolku hudobného folklóru v Bratislave, bol podpredseda komisie pre Nehmotné kultúrne dedičstvo pri MK SR.
S Ľudovou hudbou bratov Muchovcov a DFS Terchová realizoval mnoho nahrávok pre rozhlas, film, televíziu nielen na Slovensku, ale aj v Argentíne, Austrálií, vo Veľkej Británií, Švédsku, Rakúsku, Nemecku, Iraku, Česku, Poľsku a inde. Taktiež aj s Obývačkovým orchestrom, Ťažkou muzikou, Muzikou Viliama Meška, SĽUK-om a ďalšími hudobnými zoskupeniami.
Vydal jedenásť CD platní s Ľudovou hudbou bratov Muchovcov, Obývačkovým orchestrom, Ťažkou muzikou a Triom z chotára. Je Laureátom MFF Strážnice.
V roku1986 mu udelili Zlatú valašku na celosvetovom folklórnom festivale Horských krajín v Zakopanom (Poľsko) v roku 1985 a 1988 získal hlavnú cenu na celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín v Žiline Nositelia tradícií. S Ľudovou hudbou bratov Muchovcov získal 1. miesto v súťaži na 50. ročníku hudobného festivalu v Llangollene (Wales, Veľká Británia – 1996 - Llangollen international musical Eisteddfod), 2. miesto v B kategórií so skladbou CIFRA na Grand Prix Svetozára Stračinu v roku 2000 za skladbu Na svitaní, ktorá bola aj víťaznou nahrávkou a získala hlavnú cenu na 2. ročníku Grand Prix Svetozára Stračinu (r. 2000), v roku 1987 Cena Kruhu priateľov ľudovej hudby pri Slovenskom rozhlase, v roku 1991 získal diplom za spoluprácu od Zwiazek Podhalan, Oddzial Tatrzaňski v Zakopanom, Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra Za rozvoj terchovského hudobného folklóru mu udelili v auguste 2009, v roku 2011 sa stal laureátom Európskej ceny Za umeleckú a kultúrnu činnosť. Súčasťou tejto ceny mu udelili aj bronzová sošku Zlatá europea.