Ďatelinka, drobnô kvieťa - koncert k 50. výročiu vzniku ľudovej hudby Ďatelinka

Spolok hudobného folklóru, Rozhlas a televízia Slovenska

      

Ďatelinka, drobnô kvieťa

Koncert ľudovej hudby Ďatelinka, jej sólistov a speváckych skupín venovaný 50. výročiu vzniku a účinkovania
Aula Beliana Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici 22. apríla 2022, 19.00 hod.
 
Program
Ľudová hudba Ďatelinka - Strigônske
Ján Močko - V tých Ponikách
Elena Baculiková - Jaj, mamičko, poďte sa podívať
Ženská spevácka skupina ľudovej hudby Ďatelinka - Vyvesiĺa sukňu na plot
Veronika Spodniaková - Jaj, Bože môj, čo ja robiť mám
Jozef Svintek - Keď som išiel od má milej pomaly
Juraj a Stela Krahulcovci - Snilo sa mi, snilo
Martin Škamla - Už je deň, už je deň, už je ráno
Milan Matuška - A tam hore na Poľane
Milan Gábor - Jaj, Bože môj, čo mám robiť od žiaľu
Ján Marcinek - Ej, večer je, Nebudem sa ja ženiť
Karol Kočík - Fujarové melódie
Muzikanti z Podpoľania, vedie Miroslav Kapec - Podpolianske melódie
ŽSS FS Jánošik - Padá, sneží, veje
Rozkazovačky - Bou som pod Poľanou
Lenka Ivanová - Do tej našej uličky
Barbora Jackuliaková - Ked' som ja jabĺčka ráňala
Rozkazovačky - Na vrch Surovine
Všetci účinkujúci - Ďateĺinka, drobnô kvieťa
Moderujú: Gabriela Tomajková, Peter Cítenyi

 

Koncert z verejných zdrojov podporili
Fond na podporu umenia, Hudobný fond, SOZA