Prehliadka inštrumentalistov Šariša

Prehliadka inštrumentalistov a inštrumentálnych skupín zo Šariša

Hraj, hraj, šumňe hraj.

13.4.2015, Park kultúry a oddychu Prešov

Zámerom dramaturgie koncertu je cieľavedome vyhľadávať a mapovať talentovaných, najmä mladých inštrumentalistov (okrem sláčikových nástrojov a cimbalu aj dychových – píšťaly, gajdy, gajdice, a pod.) a ľudové hudby, podporovať ich činnosť a pôsobnosť, umožňovať im účinkovať nielen na podujatí tohto druhu, a prostredníctvom spolupráce so súbormi aj v ich programoch. Ďalším zo zámerov i cieľov tohto cyklu koncertov je pokračovať a rozširovať ich tradíciu, postupne systematicky mapovať jednotlivé regióny, akcentovaním charakteristických čŕt v tvorbe a interpretácii. Ďalej je to spolupráca so súbormi regiónu Šariša a ich prizvanie na koncert, získanie ich poznatkov z práce vo svojom regióne, spolupráca s tamojšou katedrou folkloristiky, ako i prostredníctvom tohto podujatia získavať mladých členov Spolku hudobného folklóru.

Účinkujúci: Detské, mládežnícke a dospelé folklórne súbory a skupiny regiónu Šariša, účasť a spolupráca s pedagógmi a poslucháčmi katedry folkloristiky Prešovskej univerzity, široká verejnosť, inštrumentalisti a členovia inštrumentálnych skupiny a ľudových hudieb regiónu.

Dramaturg a garant koncertu Mgr. Milan Rendoš