12. ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej 2020

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU PRI SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNII
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKO - SLOVENSKÝ ROZHLAS

S Ú Ť A Ž O C E N U J A N K Y G U Z O V E J

12. ROČNÍK
pod záštitou pani Želmíry Beckovej Kucharovic (Guzovej)
Malé koncertné štúdio SRo, 15.10.2020, 18.00 hod.
Program
1. Danka Sihelská, Poltár
    Dobrý večer, dobrý deň 
    Pod oblôčkom vyriastla  jedlička  
2. Miriam Bystričanová,  Likavka
    Búvaj, búvaj, Usni že mi, usni
3. Lucia Zvarová, Klenovec
     Bože môj, Bože môj, Ach, Bože môj
4. Nina Bazárová, Spišská Nová Ves
    Z verška žeľeneho,  Ot Ľevoči dižď idze 
5. Alžbeta Štepanovská,  Skalica
    A vám mamko,  Šak su Bože pjekná
6. Hana Kocáková, Svidník
    Ej, ľecela lastovička, ľecela Smutni večar, ňeveśeli
 
Súťažiacich sprevádzal a v koncertnom bloku účinkoval
Orchester ľudových nástrojov SRo, pod vedením Petra Uličného

..............................................................................................................................................................

Cena Janky Guzovej putuje do Likavky
Držiteľkou 12. ročníka súťaže o Cenu Janky Guzovej, ktorá sa konala 10.10.2020 sa stala Miriam Bystričanová z Likavky. Odborná porota pod vedením Angely Vargicovej v zložení Dr. Hana Kyseľová, Igor Bázlik, Michal Dzurjanin a Miroslav Dudík sa ju rozhodla oceniť spomedzi šiestich súťažiacich speváčok, nominovaných štúdiami Rádia Regina v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave, za interpretáciu liptovských uspávaniek Búvaj, búvaj, USNI ŽE MI, USNI. Upravil ich Peter Uličný, nový umelecký vedúci Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, ktorý súťažiace sprevádzal. Spevácku súťaž o Cenu Janky Guzovej organizuje v dvojročnej periodicite RTVS v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Pripomínajú tak pamiatku vynikajúcej speváčky slovenských ľudových piesní a rozhlasovej redaktorky v rokoch 1949 -1952. Garantkou súťaže je dcéra Janky Guzovej, pani Želmíra Becková-Kovarovic, žijúca v New Yorku. Je donorkou hlavnej Ceny Janky Guzovej a dvoch Cien nádeje, ktoré získali Alžbeta Štepanovská zo Skalice a Hanka Kocáková z Vranova nad Topľou. Tentoraz sa na podujatí zo známych dôvodov nezúčastnila, prítomných však pozdravila prostredníctvom zvukovej nahrávky. Ocenila, že sa aktuálny ročník súťaže podarilo zorganizovať aj napriek súčasným komplikáciám.
Záznam zo súťažného večera odvysiela Rádio Regina v relácii Klenotnica ľudovej hudby v sobotu 21. novembra o 15.05 h.
  Súťaž o Cenu Janky Guzovej z verejných zdrojov podporili