Hrajte že mi, hrajte...

  Spolok hudobného folklóru už viac ako štvrťstoročie organizuje podujatia rôzneho druhu. K najzaujímavejším patria tie, ktoré sa konajú v rôznych regiónoch Slovenska. V predchádzajúcich rokoch to boli okrem iných najmä koncerty inštrumentalistov z Košíc a okolia, vlani šarišské ľudové hudby a sólisti v Prešove a 20. mája 2016 sa uskutočnil koncert inštrumentalistov, ľudových hudieb ale i spevákov z Podpoľania v Banskej Bystric, pomenovaný Hrajte že mi, hrajte.....                                                                                                                                                                                             Aula Beliana Univerzity Mateja Bela sa zaplnila takmer do posledného miesta, takže okolo pol tisícky poslucháčov mohlo obdivovať krásu podpolianskeho folklóru v podaní ľudových hudieb, spevákov, speváckych skupín, sólistov – inštrumentalistov. Koncert však bol výnimočný tým, že ho Spolok hudobného folklóru a Štúdio RTVS v Banskej Bystrici, najmä v osobe jej redaktorky a dramaturgičky Mgr. Miriam Kubandovej, pripravili pri príležitosti 45. výročia vzniku a pôsobnosti legendárnej ľudovej hudby Ďatelinka. Nie menej legendárnym je jej zakladateľ, výnimočný huslista hrajúci pravou rukou Ondrej Molota a jeho večný súpútník basista Alexander Ugler. Ľudová hudba Ďatelinka má mimoriadny podiel na výchove muzikantov a spevákov a formovaní folklórneho diania nielen v podpolianskom regióne, ale aj takmer na celom Slovensku.                                                                                                                                  Na koncerte účinkovali hudobníci, ktorých vychovali členovia Ďatelinky a jej pokračovatelia v šírení ľudových tradícií. Návštevníci koncertu odchádzali plní krásnych zážitkov a členovia ľudovej hudby Ďatelinka s organizátormi – za Spolok hudobného folklóru saho zúčastnil predseda Dr. Ondrej Demo, CSc., člen predstavenstva Dr. Stanislav Dúžek, CSc. a tajomník Dr. Stanislav Bachleda - spomínali ešte dlho do noci na uplynulých štyridsať päť rokov nádhernej práce a tešili sa z výsledkov, na ktoré sa nesmie zabúdať.

 

Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii
Štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici

Hrajte že mi, hrajte...

pri príležitosti. 45. výročia pôsobnosti ľudovej hudby Ďatelinka a 90. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku dňa 20.5.2016 o 19.00 hod., Aula Beliana Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Koncert sa konal pod záštitou primátora Mesta Banská Bystrica

1. Michal Budinský: Piesne z Podpoľania,  Temperamet Cimbal Orchestra

2. Rinaldo Oláh: Variácie na ľudovú pieseň Borovka,  Temperament Cimbal Orchestra

3. Michal Budinský: Niet na svete biednejšího, piesne z  Novohradu,  Temperament Cimbal Orchestra

4. x x x : Koníček môj sivovraný, spev a heligónky Ladislav a Andrej Drugda

5. Adrián Matis : Gajdošské z Oravskej Polhory, gajdy Adrián Matis

6. x x x : Perinové z Čerína,  ženská spevácka skupina Marína

7. Jaroslav Hazlinger: Nebudem ja dobrý,  ľudová hudba Jaroslava Hazlingera,  fujara  Igor Danihel

8. Jaroslav Hazlinger: Povedže mi povedz,  ľudová hudba Jaroslava Hazlingera, spev Ján Babic

9. x x x : Gajdošské zo Zvolenskej Slatiny,  gajdy  Juraj Dufek

10. x x x : Krstinové,  ženská spevácka skupina Marína,  heligónka hrá Ladislav Drugda

11. x x x : Priadkové z Heľpy,  ženská spevácka skupina Trnki, ľudová hudba Mira Kapca

12. x x x : Piesne zTelgártu, spevácke trio Trnki a hudba Miroslava Kapca

13. x x x : Piesne zo Šumiaca,  ženská spevácka skupina Trnki,  ľudová hudba Miroslava Kapca

14. x x x : Išli furmani, gajdošské z Pohronského Inovca,  Gajdošské trio Juraj Dufek,Miroslava Dufeková, Adrián Matis

15. Jaroslav Hazlinger: Valaské,  ľudová hudba Jaroslava Hazlingera, spev Igor Danihel a Ján Babic

16. Jaroslav Hazlinger: Odkázau mi sláviček,  ľudová hudba Jaroslava Hazlingera, ženská spevácka skupina Marína

17. ženská spevácka skupina Marína : Rozkazovačky, ľudová hudba Jaroslava Hazlingera, spev Igor Danihel a Ján Babic

18. x x x : Muzikantské prekáračky,  heligonky  Ladislav Dugda a Jozef Kamenský

19. Štefan Molota: Strigônske,  ľudová hudba Ďatelinka

20. Ondrej Molota: Ponické,  ľudová hudba Ďatelinka a Ján Močko:

21. Štefan Molota: Na tom vŕšku balzamovom, Včera bola nedeľa..., ľudová hudba Ďatelinka a ženská spevácka          skupina

22. Štefan Molota : Rozkazovačky,  ľudová hudba Ďatelinka, spev Milan Matuška, Jozef Šulek, Štefan Babic, Dušan      Golian, Jozef Svintek

Koncert z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia   

Slovenský ochranný zväz autorský, pre práva k hudobným dielam