K Y R I E vianočný koncert 2019

K Y R I E - vianočný koncert

Dňa 12. decembra 2019 sa vo Veľkom koncertnom štúdiu RTVS Slovenský rozhlas uskutočnil so začiatkom o 18.00 hod. tradičný vianočný koncert Spolku hudobného folklóru, ktorý  už viac ako dve desaťročia uskutočňuje spolu s významným partnertom a podporovateľom Rohlasom a trelevíziou Slovenska - Slovenským rozhlasom. Úspešnosť tohto projektu, ktorý podporuje najmä Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský pre prÁva k hudobným dielam potvrdzuje každoročne veľký záujem verejnosti, čo sa prejavuje veľkým záujmom o vstupenky. Koncerty sú zakaždým vypredané, napriek tomu, že ich nahráva Slovenský rozhlas a vysiela vo frekbentovanom sviatočnom čase Vianoc na stanici Rádio Regina. Nie inek tomu bolo aj vlani, keď deväťdesiat minútový koncert vysielalo Rádio Regina v predvečernom čase. Spontánny záujem vyplýva nepochybne z hodnotnej dramaturgie a kvalitných interpretačných výkonov. Svedčí to sám program koncertu, ktorý  prezentujeme a dopĺňame fotoreportážou.

Spolok hudobného folklóru
Rozhlas a televízia Slovenska - Slovenský rozhlas
vianočný koncert
K Y R I E
štvrtok 12. decembra. 2019 o 18.00 hod., Veľké koncertné štúdio RTVS SRo,
Mýtna 1, Bratislava

Program
1. Vianočné zvony, na zvonoch a lesnom rohu hrajú Viktor Šuchter a Marcel Majoroš

2. Saint Ralph Sherwin (1550 - 1581): Kyrie eleison, spieva a na organe hrá Jeff Ostrowski

3. Kyrie, Kyrie spieva Slávka Švajdová spievajú Slávka Švajdová, Petra Vraňáková a Petra
Zaujecová

4. Kedy jasna hvizda, spieva detský folklórny súbor Čunovský kŕdel

5. Do hory, do lesa, úprava Peter Parničan

6. Aký to svit, hrá, úprava Peter Repáň, spieva a hrá ľudová hudba Martina Repáňa

7. Panna čistá, úprava Peter Koma, spieva Slávka Horváthová a vokálna skupina SKLO

8. Zmes kysuckých kolied zo Staškova, úprava P. Parničan, spieva Petra Vraňáková

9. Divnaja novina, úprava a spev ženská spevácka skupina Poľana

10. Keď sa Kristus pán narodil, úprava P. Parničan, spievajú sestry Sihelské

11. Ježiš še narodzil, úprava Peter Koma, spieva vokálna skupina SKLO

12. Pasťírové vstávajte, koledy od Nitry, úprava Igor Bázlik, spieva Petra Zaujecová

13. Keby ja mal veľa grošov, úprava P. Repáň, spieva a hrá ľudová hudba Martina Repáňa

14. Vianočný sen, úprava Ján Kružliak

15. Hľa dvanácta hodina už uderila, úprava Dana Sihelská, spievajú sestry Sihelské

16. Apoštoly, apoštoly, úprava P. Parničan, spievajo S. Švajdová, Žaneta Jarabinská a
Zuzana Adamkovičová

17. S nami Boh, úprava a spev ženská spevácka skupina Poľana

18. Anhel Božij, úprava P. Parničan, spievajú Ž. Jarabinská a Z. Adamkovičová, S. Horváthová

19. Daj Boh šťastia tejto zemi, úprava P. Parničan, spievajú a hrajú všetci účinkujúci

Účinkujúcich sprevádza Orchester ľudových nástrojov rozšírený o členov orchestra Lúčnice,
vedú Peter Parničan a Martin Sleziak

 

                                                         Koncert z verejných zdrojov podporili