Koncert NÁŠ OĽUN

ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA - SLOVENSKÝ ROZHLAS RÁDIO REGINA

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU PRI SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNII

…........................................................................................................................................

jubilejný koncert pri príležitosti 40. výročia vzniku a pôsobnosti Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, 90. výročia vysielania Čs. rozhlasu a 60. výročia vysielania Čs. Televízie

 

N Á Š   O Ľ U N

Program

1. Svetozár Stračina: Starie oravskie nuoťi

2. Ivan Dubecký: Ovečka, ty moja, spev Angela Vargicová

3. Ondrej Demo: Jánske z Čičmian, spev ženská spevácka skupina Vajana

4. Štefan Molota: Oj, nechcem tja ja, nechcem, spev Eleonóra Vančíková -Kapasná

5. Miroslav Dudík: Petruchova cifra, husle Miroslav Dudík

6. Ivan Kubiš - Helena Zahradníková: Horelica Čaca, spev Helena Zahradníková 

7. Peter Parničan: Už je Mitra, aj po Mitre, fujara a spev Peter Parničan

8. Marián Járek: Svití mesác, spev Petra Hýžďalová - Zaujecová

9. Tibor Andrašovan: Doliny, doliny, husle Zuzana Pokorná

10.Vincent Fedor, Radoslav Gajdoš: Teče voda, spev Anna Servická

11.Leo Vajdulák: Mať moja, mať moja, spev Slávka Horváthová

12.Peter Jantoščiak: Šamudovské dzifčata, spev ženská spevácka skupina Povoja

13.Ondrej Demo: A my ,chlapci, zverbujme še, spevaj Michal Seredič a mužská spevácka skupina Rodokmeň

14.Ján Kružliak: Popod stoličný dom, píšťalky Ján Kružliak a Rudolf Cikatricis

15.Ivan Dubecký: Cimbalista od Hrona, cimbal Mykhaylo Zakharyia a Michal Kolárik

16.Miroslav Dudík: Tri piesne z Liptov. Sliačov, spev Simona Hulejová

17.Štefan Molota: Tance Rómov zo Šariša, husle Peter Uličný

18.Štefan Molota: Vychodí slniečko, spev Ján Ambróz

19.Ondrej Demo: Tance z Hanušoviec - husle M. Dudík, J. Kružliak, P.Uličný, P. Párničan

20.Igor Bázlik: Nôty moje, nôty

21.Uvedenie do života CD a bulletinu

22.Miroslav Dudík: Pod kapurou, klarinet Rudolf Cikatricis

23.Záverečné poďakovanie organizátorom, finančným prispievateľom a účinkujúcim

24.Miroslav Dudík: Veselo po myjavsky, spev Miroslav Dudík a všetci účinkujúci

Účinkujúcich sprevádzal Orchester ľudových nástrojov

viedli Miroslav Dudík (1,2,3,5,8,11,12,13,15,1619.20.22.24, Peter Uličný (6,10, 14, 17,18), Peter Parničan (4,7), Zuzana Pokorná (9)

…............................................................................................................................................................

Koncert z verejných zdrojov finančne podporili