Orchester ľudových nástrojov Náš OĽUN

Spolok hudobného folklóru a Rozhlas a televízia Slovenska

S T Á L E   N Á Š   O Ľ U N

jubilejný koncert pri príležitosti 45.výročia založenia Orchestra ľudových nástrojov SRo
Veľké koncertné štúdio RTVS, Mýtna 1, Bratislava, 23.9. 2021 18.00 hod.
Program
1. Ivan Dubecký: Nôty spod Poľany,
2. Jaroslav Stráňavský: Za stodolečku,za našu
3. Peter Uličný: Omilienci chodia
4. Ján Kružliak: Keď si ja zapískam
5. Ivan Dubecký: Dievčenské spevy z Liptovských Sliačov
6. Miloš Valent: Staré tance z 18.storočia
7. Svetozár Stračina: Beluškov cimbal
8. M.Dudík: Skalica je pjekné mjesto, Ve Skalici na rínečku
9. Igor Bázlik: Po myjavsky
10. Miroslav Dudík: Jar v Kozárovciach
11. Jaroslav Jurášek: Myjavský verbunk
12. Marian Járek:Gajdošské z Tekova .
13. OndrejDemo: A my,chlapci, zverbujme še
14. Svetozár Stračina: Dupľovaná s chytákmi
15. Štefan Molota: Tance Rómov zo Šariša
16. Štefan Molota: Muši vám mamičko,Oddam še,neoddam
17. Štefan Molota: Neveľo nás prišlo,
18. OndrejDemo: Tance z Hanušoviec
19. Peter Uličný: Na Kráľovej holi
Účinkovali:Jaroslav Stráňavský, Elena Vančíková-Kapasná, Ján Kružliak, Simona Hulejová, Miloš Valent, Marcel Commendant, Anton Gajdoš, Katarína Mego Töröková, Petra Zaujecová, Slávka Horváthová, Lenka Filipová, ĽH FS Ponitran Marian Járek, mužská spevácka skupina Rodokmeň, Anna Servická, dievčenská spevácka skupina FS Karpaty, Michal Dzurjanin.
Účinkujúcich sprevádzal Orchester ľudových nástrojov SRo pod vedením Petra Uličného, Miroslava Dudíka, Zuzany Pokornej, Miloša Valenta

 

Koncert z verejných zdrojov podporili