Pocta Svetozárovi Stračinovi

Vianočný koncert Pocta Svetozárovi Stračinovi, 16.12.2016, 19.30 hod.

Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, Bratislava

Hudobné ukážky

Reč pastierska (playback)
Pri ľane
Pacho, hybský zbojník
Suita - I. Alžbetin dvor
Suita - II. Zuzka Turanová
Suita - III. Plavčík a Vratko

…................................................................

Betlehemský večný salaš
Radujme sa my všetci
Pri salaši v Betleme
Hore, hore pastierkové
Čože sa Nám zvestovalo
Radostná novina nám nastala
Do Betlema neďaleko
Hraj, hraj, muzika, hraj
Deň preslávny
Nastal Nám deň plný veselosti

…...............................................................

Účinkovali
Slávka Horváthová, alt
Martin Mikuš, barytón
Mykhaylo Zakhariya, cimbal
Petr La Garde, trúbka
Martin Záhora, píšťalka
Moderátorka Jarmila Lajčáková - Hargašová
Účinkujúcich sprevádzal Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Spevácky zbor Lúčnica, zbormajsterka Elena Matušová,
Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu
Dirigent Adrian Kokoš