Pocta Svetozárovi Stračinovi

Grand Prix Svetozára Stračinu 2021.

Súťaž sa koná každé dva roky. Výsledky vyhlásili v rozhlasovej obrátenej pyramíde na galakoncerte 12.5.2021 nazvanom Pocta Svetozárovi Stračinovi, ktorý bol venovaný nášmu fenomenálnemu skladateľovi. od úmrtia ktorého uplynulo vo februári 25 rokov. Podľa slov generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka desať ročníkov Grand Prix Svetozára Stračinu odprezentovalo množstvo nahrávok hudobného folklóru z rôznych kútov sveta, najrôznejšie zvuky a podoby tradičnej hudby - od tých najarchaickejších až po moderne znejúce spojenia folklóru s inými žánrami. .
„Hudobné či piesňové tradície obohacujú náš každodenný život bez toho, aby sme si to zásadne uvedomovali. Aj preto verím, že toto podujatie bude mať naďalej čo ponúknuť a zároveň bude inšpiráciou pre tvorcov, spracúvajúcich bohatý folklórny fond jednotlivých krajín", uzavrel generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.
Hlavnú cenu si odniesla nahrávka Českého rozhlasu s názvom Beskydský Chameleón. Spomedzi 40 nahrávok hudobného folklóru, ktoré do súťaže poslalo 13 vysielateľov z krajín združených v Európskej vysielacej únii,
Porota udelila aj 5 vedľajších cien. Za najlepšiu nahrávku rešpektujúcu tradičnú formu predvedenia ju získalo Radio Russia za titul Bola skorá jar
Vedľajšiu cenu za interpretačný výkon získal Bulharský národný rozhlas za nahrávku Tráckych piesní v podaní hráča na gadulku Simeona Ilieva
Za najlepšiu kolekciu nahrávok ocenili Rozhlas a televíziu Slovenska. Slovenský rozhlas nominoval do súťaže spolu 4 nahrávky, medzi ktorými boli ukážky tradičného spevu zo severovýchodného Slovenska, uspávanky z Liptova, či Vianočné piesne z Kysúc a Horehronia, ako aj moderná jazzová úprava srbskej ľudovej piesne z dielne huslistky Barbory Botošovej Niška Banja.
Vedľajšiu cenu za najkreatívnejšiu fúziu starobylých a súčasných hudobných tradícií získalo Radio Canada za nahrávku Suita pre Chagalla Cenu za technickú úroveň nahrávky udelili rakúskej ORF za nahrávku Tri kožené pančuchy. Táto pieseň je súčasťou CD, ktoré pod názvom "Jucker, Springer, Rongger, Schlicher" vyšlo z dielne vydavateľstva ORF Vorarlberg a obsahuje tance a piesne, ktoré boli súčasťou starých hudobných zbierok zo začiatku 19. storočia

Program koncertu

Pri ľane
Marmuriena
Vitaj jar
Starie oravskie nuoti
Hudba zo Stožku
Piesne z Poník
Beluškov cimbal
Dupľovaná s chytákmi
Haravara
Plavčík a Vratko
Nevesta hôľ

 

Koncert Pocta Svetozárovi Stračinovi z vererjných zdrojov podporili