Pocta synovi národa - Storočnica MIlana Rastislava Štefánika

Koncert Pocta synovi národa - storočnica Milana rastislava Štefánika

Námestie Brezová pod Bradlom, 4.5.2019, 16.00 hod.
Program:
1. Miroslav Dudík: Petruchova cifra – sólo na husliach M. Dudík
2. Miroslav. Dudík: Hora je,horička, Nad Bradlom vychádza mesiaček, spieva mužská
. spevácka skupina Rodokmeň
3. Miroslav Dudík: Povedz mi,slávičku, Zaspieval sláviček, spieva Slávka Švajdová
4. Miroslav Dudík: Udereli myjavani na buben, spieva M. Dudík
5. Miroslav Dudík: Ked sa ja podívam , Budú hrať, spieva Paulína Šolcová
6. Štefan Molota: Povedz že mi, povedz, spieva a OĽuN vedie Róbert Puškár
7. Oondrej Demo: A my chlapci, zverbujme še, spieva mužská spevácka skupina Rodokmeň .
8. Miroslav Šmíd: Vyletel vták /piesne dolnozem.ských Slovákov, na panovej píšťale hrá
    Róbert.Puškár
HrAL  a účinkujúcich sprevádzal Orchester ľudových nástrojov SRo,
primáši Miroslav Dudík a Róbert Puškár
9. Až pujdu na trávu, Rasasaj,rasasaj, Co ten ptáček povídá – piesne zo Strážnice, hudobná
úprava cimbalová muzika Strážničan,spev Jana Hanáková,Dagmar Gajdová,Jiřina Motičáková
10. U strážnickej brány – piesne podľa hry Slávka Volavého a jeho muziky
11. Šohaju v halině, Chodila po poli - piesne zo Strážnice
hudobná úprava cimbalová muzika Strážničan, spieva Veronika Malatincová
12. Slavíček zpívá, Když sem já šel, Neber Janku - danaje a verbunk zo Strážnice, hudobná
úprava cimbalová muzika Strážničan, spieva Tomáš Pánek
Hrala a účinkujúcich sprevádzala cimbalová muzika Strážničan, primáš Vítězslav Pálenský
13. Miroslav Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky
14. Miroslav. Dudík: Spomienky na Samka
15. Mirosllav Dudík: Mám ja švárne diefča v brezofském chotári, Tenká som ja, tenučká,
Kačenko turanská - všetci účinkujúci
Hrli a účinkujúcich sprevádzali Orchester ľudových nástrojov SRo, primáši Miroslav Dudík a
Róbert Puškár a cimbalová muzika Strážničan, primáš Vítězslav Pálenský