Povej, vetrík, povej

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU, ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA - SLOVENSKÝ ROZHLAS
rozlúčkový koncert umeleckého vedúceho Orchestra ľudových nástrojov SRo Miroslava Dudíka k jeho životnému jubileu

POVEJ, VETRÍK, POVEJ  ,

Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, 10.9.2020, 18.00 hod.

Program
1. Petruchova cifra – na husliach hrá a Orchester ľudových nástrojov SRo viedol Miroslav Dudík
2. Dobre mi mamenka povedala, Kolísečka maluvaná, Ked som išla z kostela,  spievala Slávka Švajdová,
3. Zahrajce, hudaci, Nič to zato, Nechoc do nas, nechoc, spievala ženská spevácka skupina Vajana
4. Balada, spievala Petra Zaujecová
5. Pod kapurou, na klarinete hral Rudolf Cikatricis,
6. Vôľu nemám, Kupujte mliečničke, spievali Katarína Töröková, ženská spevácka skupina Povoja
7. Žaškovská uspávanka, spievala Slávka Horváthová
8. Kukala kukučka, na husliach hral a OĽUN SRo vIedol Peter Uličný
9. Brezofské babské, spievala dievčenská spevácka skupina Eleonóry Vančíkovej Kapasnej FS Karpaty,
10. Spomienky na Samka, OĽUN a ľudovú hudba Dudíci, viedol Šimon Dudík
11. Ludia povedajú, spievala Paulína Šolcová
12. Kopanice, kopanice, na husliach hral a OĽUN SRo a ĽH Dudíci viedla Zuzana Pokorná,
13. Miroslav Kolacia, Petr Pavlinec: Verbuňk, ľudovú hudbu Musica folklorica viedol Miroslav Kolacia
14. Ej,na Vrbovcoch pekne hrajú, spieval Martin Hrbáč
15. Dovezené, na cimbale hral Miroslav Rajt
16. Ket sme prechádzali, Z tej myjavskej brány, spievala mužská spevácka skupina Rodokmeň
17. Veselo po myjavsky, spievali Miroslav Dudík, mužská spevácka skupina Rodokmeň, ženské  spevácke skupiny Povoja, Vajana, dievčenská spevácka skupina Eleny Vančíkovej  Kapasnej FS Karpaty, ženská . spevácka skupina Kytica
Účinkujúcich sprevádzali: Orchester ľudových nástrojov SRo, viedli Miroslav Dudík, Zuzana Pokorná, a Peter Uličný, Ľudová hudba Dudíci, viedol Šimon Dudík, ľudovú hudbu Musica Folklorica, viedol Miroslav Kolacia
Koncert z verejných zdrojov podporili