Prišli sme k vám na koledu Vianoce 2018

Vianočný koncert 2018 - Prišli sme k vám na koledu

    Aký by to bol predvianočný čas, keby neboli koncerty s predvianočnými a vianočnými zvykmi, piesňami, koledami, poetickým slovom. Takých podujatí je azda až priveľa a niektoré s prichádzajúcimi sviatkami ani nemajú veľa spoločného. Je to však rozhodnutie každého, kto sa prípravou a realizáciou takejto aktivity zaoberá.

    Myslím si, že svetlou výnimkou, alebo aspoň k takým výnimkám sa radí, je vianočný koncert, ktorý už štvrťstoročie pripravuje a, samozrejme, aj organizuje Spolok hudobného folklóru (SHF). Za spomínané obdobie prešli pódiom Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu azda všetky regióny, ba i mnohé subregióny Slovenska prostredníctvom umeleckých výpovedí najmä popredných sólistov – spevákov a inštrumentalistov, ľudových hudieb, ženských i mužských speváckych skupín popod strechu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, ako sprievodného telesa väčšiny účinkujúcich, či koncertantného zoskupenia.

    Spolok hudobného folklóru vždy dbal, aby interpretácia amatérskych – takých bola veľká väčšina - alebo profesionálnych účinkujúcich niesla znaky kvality, regionálnej čistoty, často originality, aby úpravy, buď hotové, ale zakaždým razom aj nové, boli hodnotné, dramaturgicky prínosné, aby sa z nich i ďalších súčastí dal vytvoriť príťažlivý program večera.

    Ak som spomínal Slovenský rozhlas - v súčasnosti Rozhlas a televízia Slovenska - nie je to len poskytnutie priestoru sály, je to aj všestranná spolupráca - dramaturgická, režijná, technická, produkčná, organizátorská, bez ktorej by sa takéto, či podobné podujatie nedalo uskutočniť. Uviesť i prezentovať skladby pre niekoľko desiatok, či stoviek návštevníkov nie je problém. Iný rozmer však podujatie nadobúda, ak sa k tomu pripája profesionálna režijná, zvukárska – vôbec technická – práca, prostredníctvom ktorej možno zabezpečiť kvalitný zvuk v sále, avšak najdôležitejším faktorom je vytvorenie a odvysielanie záznamu koncertu. Takých podujatí robí Spolok hudobného folklóru ročne niekoľko, z väčšiny z nich robí RTVS Slovenský rozhlas záznam a dosiaľ každý vysielal v exkluzívnom vysielacom čase. Môže byť zaujímavejší termín, ako je sobotňajší  Štedrý večer, alebo Božie narodenie na Rádiu Regina s celoštátnym pokrytím? Možno si to mnoho ľudí neuvedomuje, ale skutočnosť je taká a Spolok hudobného folklóru preto pristupuje k tejto spolupráci s uznaním a i vďakou či už voči vedeniu RTVS, alebo konkrétne riaditeľovi sekcie Programových služieb Slovenského rozhlasu Mgr. Michalovi Dzurjaninovi.

    Aj tohtoročný vianočný koncert Prišli sme k vám na koledu bol vyjadrením snahy priniesť hodnotné súčasti programu, zaujímavých účinkujúcich, aby dramaturgia -jej autorom bol umelecký vedúci Orchestra ľudových nástrojov Miroslav Dudík, autorom scenára Juraj Havaj st. – pôsobila pútavo, hodnoverne.

    Napokon, veľa by sa nedalo urobiť, nebyť finančnej podpory inštitúcií a organizácií, ktoré pomáhajú tvoriť takéto podujatia. Spolok hudobného folklóru si uvedomuje, že podpora môže, ale i nemusí prísť. Že prichádza od Rozhlasu a televízie Slovenska, Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu, Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam, Prvej stavebnej sporiteľne, Termostavu Mráz svedčí, že podpora existuje a že sú ľudia, ktorým záleží, aby sa hodnotný folklór rozvíjal, aby folklórne dianie bolo zmysluplné a koncepčné, aby podporovalo spoločenské kreovanie a napredovanie. O to vlastne ide Spolku hudobného folklóru, jeho vedeniu s predsedom Ing. Jozefom Tkáčikom a všetkým členom.

Dr. Stanislav Bachleda tajomník SHF, produkcia podujatí SHF

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU

ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA SLOVENSKÝ ROZHLAS

PRIŠLI SME K VÁM NA KOLEDU

13. 12. 18.00 hod., Veľké koncertné štúdio Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

Program

1. Pastierske signály, na fujarách hrali Peter Parničan, Ján Kružliak, Jozef Petrík

2. x x x: Vianočné koledovanie z Horehronia, účinkoval Detský folklórny súbor Prvosienka

3. Miroslav Dudík: Daj Pán Boh večer veselý, spieval Juraj Havaj

4. M. Dudík: Pasú juhási na salaši, Tili,tili, Poťe chlapci k nám, spievala Paulína Šolcová

5. Svetozár Stračina: A ja starý bača, spieval Jozef Tkáčik

6. Peter Jantoščiak: Bardejovské pastorely (Hore, hore, pastuškovia, Pašli ovce

valaši, Do lesa,do hori,valaši), spievali Pavol Oravec, Andrea Jágerová, ženská spevácka skupina Vranky, Trio Krajka

7. Igor Bázlik: Šťastie,zdravie, Keď ideme kolo, A ty starý, spievala Helena Zahradníková

8. Ondrej Demo: Vinšujeme vám, spievali Magda Uhliariková a Margita Jágerová

9. Michal Noga: Dobri večir, Što spieva, spieval Štefan Štec, hrala ľudová hudba Michala Nogu

10. Peter Parničan: Predivná novina, Ježiš sa narodil, V náručí mi sníva, spievalo Trio Krajka

11. Ján Kružliak: Spievajme radostne a vesele, spievala Andrea Jágerová

12. Ján Kružliak: Z jednej strany jarka, spievali Margita Jágerová a ženská spevácka skupina . Vranky

13. Ondrej Demo: Kyrie eleison, hrajú Ľubomír Zelenák (organ), JanaGazdíková (flauta),

Ján Budzák (lesný roh), spievala mužská spevácka skupina Rodokmeň,

ženská spevácka skupina Vranky

14. M. Dudík: Ščastlivý večer, veselý,spieval M. Dudík, mužská spevácka skupina Rodokmeň

15. Franz Gruber - Ivan Dubecký: Tichá noc, všetci účinkujúci

Účinkujúcich sprevádzal Orchester ľudových nástrojov SRo, viedli: M. Dudík a P. Parničan

Moderátor programu: Juraj Havaj ml. Scenár Juraj Havaj st.

Záznam koncertu odvysielal RTVS Slovenský rozhlas Rádio Regina

na Štedrý večer 24.12.2018 o 22.30 hod.

.......................................................................

Koncert z verejných zdrojov podporili

Rozhlas a televízia Slovensko Slovenský rozhlas,

Fond na podporu umenia, Hudobný fond,

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,

Prvá stavená sporiteľňa

           ​