Seminár o ľudovej piesni 2016 Skalica

Seminár o ľudovej piesni 2016, 19.11.2016, Skalica, Kultúrny dom

Program

Mgr. Jana Ambrózová,PhD.:Nevšedný projekt digitalizácie významnej piesňovej zbierky

PhDr. Ondrej Demo,CSc., Dokumentárny fond ľudových piesní zo záhorských

obcí Brodské,Gbely, Kuklov a Skalica, v hudobnom ar-

chíve SRo. Ich funkčné väzby a interpretačné osobitosti. .

MgA. Kateřina Kovaříková: Život a sběr lidových písní Daniela Slobody

Samuel Smetana: Na Mijave na rínečku. Doplnená reedícia zbierky

ľudových piesní Miloša Smetanu z roku 1979.

PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.Dva dokumentačné projekty ľudových tancov

slovenských regiónov.

Mgr. Art.Stanislav Grich, Ph.D.,Interpretačné špecifiká ľudovej piesne a možnosti

ich notografického záznamu.

Mgr. Art.Mgr. Art. Helena Jurasovová: Spomienky na cesty po Záhorí v súvislosti so

spevníkom J. Blaha Záhorácke pjesničky

Jozef Lehocký: Výskum ľudovej piesne v nedávnej minulosti a v súčasnosti,

poznatky,skúsenosti, príklady a príhody z praxe

PhDr. Lucie Uhlíková, PhD.: Písňová tradice a současnost (na příkladu mužských

sborů na Slovácku a západním Slovensku)

PhDr. Marian Minárik: Záhorie na nahrávkach Karola Plicku z roku 1929

PhDr. Hana Urbancová, PhD.: Speváčka Eva Studeničová z Moravského Sv. Jána

v zápisoch Karola Plicku

PhDr. Peter Michalovič: Ľudová pieseň a múzeum (na príklade Záhorského múzea

v Skalici)

Seminár z verejných zdrojov finančne podporili