Seminár o ľudovej piesni 2017

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU PRI SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNII

TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE

14. ročník Seminára o ľudovej piesni Kultúrne centrum Stred (Dlhé hony), ulica 28. októbra 2, 911 01 Trenčín, 11.11.2016, 9.30 hod.

Program seminára

Jozef Lehocký: Ľudová pieseň v súčasnosti. Pokus o charakteristiku (rodinné udalosti , ň zájazdy, príležitosti, repertoár, hudobný sprievod, organizované aktivity)

Anna Hlôšková: Súčasné prejavy a funkcie folklorizmu

Pavel Popelka: Ľudová pieseň, hudba a tanec v regióne moravských kopaníc v súčasnosti.

Vladimír Mišík: Ľudová pieseň v detskom folkl. súbore Kornička.Ppríprava pre choreografiu, . spevácky výstup, zdroje, naštudovanie, interpretácia

Jozef Ďuráči: Ľudová pieseň v mestskej mužskej speváckej skupine Škrupinka . . z Trenčína, poznanie, zdroje vzory, naštudovanie, regionálna štýlovosť, . úpravy , interpretácia, inscenovanie

VendelínSedláček: Ľudová pieseň v dedinskej folklórnej skupine Rozvadžan z Trenčianskych. . Stankoviec

Jaroslav Múdry: Tradičná ľudová pieseň v súčasnej praxi dychových hudieb

Slávka Švajdová: Ľudová pieseň v ZUŠ - práca s ľudovou piesňou v jednotlivých oddeleniach

Ladislav Žiško: Ľudová pieseň v práci učiteľa hudby a aktívneho muzikanta v kapele Váho- 2 vanka

Peter Obuch: Tradičné herné štýly v oblasti stredného Považia, problematika analýzy a . využitia na scéne

Dana Mahútová: Ľudová pieseň v súčasnom folkloristickom dianí z pohľadu okresného . osvetového zariadenia, zdrojové materiály, metodická pomoc, vzdelávanie, . prezentácia.

Program:

Ženské spevácke trio Krajka z Trenčína, Detský folklórny súbor Kornička z Trenčína, Ľudová hudba Petra Obucha

.....................................................................

Seminár z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu

         Seminár z verejných zdrojov podporil Hudobný fond