Seminár o ľudovej piesni 2018 Čadca

 

Program seminára

1. Mgr. Pavol Kužma,Čadca: Ľudová hudobná kultúra na Kysuciach, na pozadí procesu osídľovanie Kysúc

2. Jan Rokyta, Česká republika, Ostrava: Výskum - zvukové záznamy ľudových piesníz oblasti Dolného Sliezska (Hrčava a okolie) a Kysúc.

3. Magdalena Szyndler,PhD.,Poľsko, Univerzita Sliezska v Katoviciach, Poľský Tešín: . . . Špecifiká ľudových piesní na poľsko slovenskom pohraničí.

4. Ing.Renáta Janošcová, PhD., Vysoká škola manažmentu, Trenčín: Zvuková analýza ľudových
piesní z Kysúc 

5. PaeDr. Roman Bienik,PhD.Žilinská Univerzita: Novátorské tendencie v kysuckom folklór

6. Aloiz Kontrík,PhD.-Kysucké múzeum Čadca:"Ľudové piesne v kontexte publikačnej činnosti
Kysuckého múzea v Čadci

O obedňajšia prestávka 12.10 – 13.30 hod.

Pokračovanie seminára 13.30 – 14.15 hod.

7. Mgr. Pavol Markech - Kysucké múzeum-Čadca: Obradnosť textu ľudovej piesne v kontexte
obradovej situácie.

8. Helena Zahradníková,pedagóg,interpret ľudových piesní Žilina:Vokálne prejavy na Kysuciach

9. Mgr. Silvia Petreková, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska Čadca:Prezentácia tradičnej . ľudovej hudobnej kultúry,v pôsobnosti regionálneho kultúrneho strediska. ´

10. Mgr. Pavol Kopták, pedagóg, vedúci FS Jedľovina, Kysucké Nové Mesto:Ľudová pieseň . v choreografiach FS Jedľovina.

11. Helena Fulierová, pedagóg, vedúca folklórnej skupiny urzovanka,Turzovka:Ľudové piesne v . interpretácii speváckej skupiny.

12. Mgr.Janka Petrovičová, pedagóg, vedúca DFS Makovníček, Makov: Ľudová pieseň v škole, kde si ctia tradície.

Záverečná diskusia 15.00 – 16.00 Koncertné vystúpenie súborov 16.00 – 17.00

…...............................................................................

Seminár z verejných zdrojov finančne podporili

Fond na podporu umenia, Hudobný fond

Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Kysucké kultúrne stredisko

           

...................................................................................

Aký bol Seminár o ľudovej piesni 2018

Ako je známe, Spolok hudobného folklóru usporadúva Seminár o ľudovej piesni už mnoho rokov. Tohtoročný bol pätnásty a doterajšie sa dosiaľ konali na rôznych miestach po Slovensku, napríklad v Prešove, Dobrej Nive, Skalici, Trenčíne a v ďalších kultúrnych centrách jednotlivých regiónov. Pred mesiacom - 3. novembra 2018 - konaný seminár bol na severe Slovenska v rázovitom regióne Kysúc, v ich kultúrnom a spoločenskom centre v Čadci. Región Kysúc susedí na severe a severovýchode so Sliezskom, na severozápade severnou Moravou (Moravskosliezsky kraj), na juhovýchode s oravským regiónom a na južnej a juhozápadnej strane so Stredným Považím.

Každoročné semináre sa zameriavajú na výskum, dokumentáciu a edície ľudových piesní. Dôležitým faktorom konania tohto cyklu podujatí určených tak pre laickú, ako i odbornú verejnosť je mapovanie jednotlivých regiónov, čo sa odráža vo výstupe tým, že sa konajú zakaždým v inom meste, resp. regióne na Slovensku. Ústrednou a dlhodobou témou cyklu seminárov je naďalej Edičná činnosť a problematika spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu. Na tohtoročnom Seminári o ľudovej piesni 2018 sa referenti zaoberali otázkami uchovávania ľudovej hudobnej kultúry, jej šírenia, propagácie, či scénického spracovávania hudobného folklóru na troch stranách prelínajúcich sa regiónov aj vzhľadom na to, že záujem obcí o uchovávanie a pestovanie miestnej folklórnej hudobnej kultúry je živý.

Príspevky zahrnovali aj problematiku inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu a s ňou súvisiaceho pramenného materiálu. Tým do spektra prezentovaných tém zahrnuli aj otázky spojené so šírením, propagáciou, či súborovým scénickým spracovaním folklórneho hudobného zdroja.

Na záver seminára sa uskutočnil program folklórnych skupín regiónu - inštrumentálne zoskupenia z Kysuckej vrchoviny, Javorníkov a Kysuckých Beskýd, sólistov a zoskupení, spevákov a hudobníkov z uvedených subregiónov pre účastníkov seminára a verejnosť so snahou priblížiť zanikajúce piesne z miestneho prostredia pre budúce generácie. V rámci seminára pripravil a uskutočnil garant seminára pán Mgr. Pavol Kužma pútavú výstavu tradičných ľudových hudobných nástrojov zo svojich bohatých zbierok. Účastníkmi seminára boli aj tohto roku členovia folklórnych súborov a skupín, záujemcovia o tradičnú ľudovú kultúru, muzikológovia, početní zberatelia, pedagógovia, členovia rôznych zoskupení ktorí ich zbierajú, zaznamenávajú a sprístupňujú verejnosti. Seminár o ľudovej piesni v Čadci patril k najhodnotnejším z odborného, ale i organizačného a spoločenského hľadiska, na čom má osobitnú zásluhu najmä pán Mgr. Pavol Kužma s manželkou. Osobitné uznanie a poďakovanie patrí pracovníkom Mesta Čadca, Domu kultúry, Kysuckému múzeu a Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci.

Patronát nad ním prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Ing. Erika Jurinová. Osobitnú pozornosť venoval podujatiu aj jeho ďalší patrón, pán primátor Mesta Čadca Ing. Milan Gura, ktorý seminár navštívil a ho aj otvoril napriek mnohým predvolebným povinnostiam. Počas obedňajšej prestávky sa živo zaujímal o doterajšiu tradíciu a o činnosť Spolku hudobného folklóru. Mesto Čadca podporí aj vydanie zborníka referátov zo seminára

Toto podujatie sa mohlo vskutku uskutočniť najmä zásluhou finančnej podpory z verejných zdrojov zo strany Fondu na podporu umeni a Hudobného fondu, avšak bez podpory Mesta Čadca a Žilinského samosprávneho kraja by sa nemohli realizovať niektoré dôležité súčasti seminára, ako je vystúpenie jednotlivcov a súborov regiónu Kysuce, či pripravované vydanie zborníka referátov. 

Dr. Stanislav Bachleda