Seminár o ľudovej piesni 2021

Seminár o ľudovej piesni 18.9.2021, Oravská Polhora

Osemnásty ročník Seminára o ľudovej piesni sa konal v regióne Orava, konkrétne v obci Oravská Polhora, počas 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2021. Seminár zahrnoval desať referátov folkloristov - zberateľov, spracovávateľov folklórnych zdrojov, etnomuzikológov, vedúcich a členov folklórnych skupín a súborov, ale i pedagógov vzdelávajúcich adeptov vokálnej interpretácie, v neposlednom rade záujemcov o folklórne dianie. Pozitívnym faktorom seminára bola účasť mladých poslucháčov, ktorí boli zároveň návštevníkmi festivalu. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, ktorý bol priamym spoluorganizátorom podujatia. Na odporučenie riaditeľa tejto inštitúcie Jána Šimka, MBA, sa seminár uskutočnil v obci Oravská Polhora, ktorej starosta Ing. Michal Strnál prevzal nad seminárom záštitu a toto podujatia aj otvoril.  Spolok hudobného folklóru, ktorý bol hlavným usporiadateľom podujatia,  pokračoval v úspešnej tradícií konania týchto podujatí, ktoré sa dosiaľ uskutočnili vo väčšine regiónov Slovenska. 

 

Spolok hudobného folklóru, Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Obec Oravská Polhora

SEMINÁR O ĽUDOVEJ PIESNI 2021

pod záštitou starostu Obce Oravská Polhora Ing. Michala Strnála
Dom kultúry v Oravskej Polhore 18. 9. 2021, 9.30 hod.
Program

OTVORENIE SEMINÁRA

Ján Šimko, MBA, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska
Ing. Michal Strnál, starosta Obce Oravská Polhora 
PhDr. Stanislav Bachleda, tajomník Spolku hudobného folklóru
I. Časť 9.30 hod
Ján Šimko, MBA: Činnosť Oravského kultúrneho strediska v podmienkach regiónu
Mgr. Alexandra Mikulášová, Vyšný Kubín: Práca so zberateľmi folklkórnych zdrojov
Miroslav Jurči, Hladovka: Digitalizácia notových záznamov a piesní oravskej  goralskej oblasti
Peter Gonšor, Hladovka: Goralská pieseň v podaní tanečníka a hudobníka
Patrik Matúš, Zázrivá: Zázrivská pieseň
Krátky diskusný panel
II. časť 11.15
Ján Šaliga, Veličná:Veličianske ochotnícke divadlo a spevácka skupina Studnička, . Veličná
Magdaléna Hutlasová, Suchá Hora: Goralská pieseň očami mladej generácie 
Martina Orčíková, Nižná: Práca s ľudovou piesňou vo folklórnom súbore
Krátky diskusný panel 12.15

 

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 12.30 - 14.00
III. časť 14.00
PhDr. Júlia Marcinová, Poluvsie: Vizuálna stránka interpretov ľudových piesní
PhDr. Elena Beňušová, Dol. Kubín: Vojenské a regrútske piesne zaznamenané  na Orave
Mgr. Katarína Cabanová, Dolný Kubín: Štýlová interpretácia ľudových piesní zo  Zuberca
III. ZÁVEREČNÝ DISKUSNÝ PANEL 13.30
 
Seminár o ľudovej piesni podporil z verejných zdrojov  
Fond na podporu umenia                       Hudobný fond

                                

                                                          Obec Oravská Polhora