Slávik Slovenska 2016

BULLETIN

26. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE DETÍ A MLÁDEŽE V INTERPRETÁCII SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ PIESNE

SLÁVIK SLOVENSKA 2016

 

Vážení hostia, milí účastníci finálového kola a galakoncertu

26. ročníka speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA,

je pre mňa veľkou cťou i potešením privítať vás v našichTopoľčanoch, ktoré sa stali pomyselnou zvýraznenou bodkou na mape. Bodkou, do ktorej sa zlietli najtalentovanejší detskí speváci, pokračovatelia našich ľudových tradícií, šíritelia nádherných slovenských ľudových rytmov a melódií. Keď mi pán Peter Štilicha po úspešnom krajskom kole v Topoľčanoch v minulom roku navrhol spoluprácu pri organizovaní finálového Slávika v roku 2016, pocítil som nesmiernu hrdosť a radosť, že naše mesto dostalo takúto príležitosť. V mene obyvateľov Topoľčian srdečne vítam speváčikov, ich pedagógov, rodinných príslušníkov, vzácnych hostí, členov poroty, hráčov orchestra ľudovej hudby – vás všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud slovenských ľudových piesní. Myšlienka súťaže je jedinečná a som veľmi rád, že práve my môžeme poskytnúťpriestor pre prezentáciu toho najlepšieho, čo momentálne na Slovensku máme v oblasti folklórneho detského spevu.

Tak nech odznejú krásne tóny, nech zvučia detské hlasy, nech ožijú hudobné klenoty slovenského národa! Zo srdca želám všetkým spevákom finálového kola úspešné vystúpenie, bez trémy, s ľahkosťou a radosťou v srdci. A vám všetkým – cíťte sa u nás v Topoľčanoch ako doma.

S úctou

Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany

 

Milí slávici, milí rodičia, pedagógovia,

som človek, ktorý pracuje celý život predovšetkým s textom a častokrát si povie, čo ho ešte môže v živote prekvapiť? A predsa! Len nedávno som na stránke mne neznámej, ale teraz už iste nadovšetko známej Jany Torzewskej-Kamenskej našiel text, ktorý v čase horúcich príprav na finále Slávika Slovenska 2016 prišiel ako na zavolanie. Vyberám z neho úryvok, pri ktorom mi nabehli priam zimomriavky...

„ - Odkiaľ sa berie poézia?

V akej kolíske dorastá pieseň?

Prečo ste sa, predkovia naši, nepodpísali pod svoje piesne, prečo ste nevryli prosté a poctivé mená do prísne krásnych tvarov črpákov?... A prečo by sme mali, dcéra moja? - povedali by naši predkovia,keby mohli. Bolo by to veľa podpisov, veľa mien. Všetci sme ich tvorcami, my, ľud večne živý vo svojej tvorivosti.Slovko k slovku sme vkladali do veršov, dívali sme sa do svojich

očí, počúvali sa navzájom, až zostalo iba to, čo bolo k krásneho najkrajšie. Ako keď skúšaš platnosť zlatého toliara.Tak i my sme v tisícich hrdlách skúšali sviežosť každého tónu, abyvám tu nadlho zostala pieseň čistá ako horská spiež...

Pieseň, ktorá tu pretrváva s vami... Akoby sme tu dodnes boli s vami.“

Ak by som akokoľvek namáhavo hľadal slová pre posolstvo a odkaz Slávika Slovenska, ťažko by som našiel krajšie a výstižnejšie. Vďaka, pani Kamenská, verme, že naši predkovia, s ktorými ste viedli tento úžasný rozhovor, sú tu s nami a nadlho aj zostanú.

Peter Štilicha, predseda Výkonného výboru Slávik Slovenska

 

Finalisti 26. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí
a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
Slávik Slovenska 2016

 

Finálové kolo 24. jún 2016, 10.00 h

Divadelná sála Spoločenského domu Topoľčany

I. kategória (žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)

NINA MANIAKOVÁ

ZUŠ Smižany, Košický kraj

ZUZANA HRUŠKOVÁ

ZŠ sv. dona Bosca, Zlaté Moravce, Nitriansky kraj

SAMUEL SZABÓ

ZŠ s MŠ Trnková, Bratislava-Jarovce, Bratislavský kraj

NAT ÁLIA LETTRICHOVÁ

Spojená škola ZŠ s MŠ Horné Rakovce, Žilinský kraj

DIANA POLIAKOVÁ

ZŠ M. Rázusa, Zvolen, Banskobystrický kraj

LAURA PAVLIGOVÁ

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok, Prešovský kraj

JOHANNA MÁRIA RICHTER

Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarte, Nitrianske

Pravno,Trenčiansky kraj

NAT ÁLIA BOLEBRUCHOVÁ

ZUŠ Gbely, Trnavský kraj

 

II. kategória (žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ,

resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)

SIMONA TYČOVÁ

Súkromná ZUŠ V. Urbana, Košice, Košický kraj

NAT ÁLIA MART INSKÁ

ZŠ Komenského, Komárno, Nitriansky kraj

TATIANA MIČÁŇOVÁ

ZŠ Rajčianska, Bratislava-Vrakuňa, Bratislavský kraj

TERÉZIA KARDOŠOVÁ

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina, Žilinský kraj

SÁRA VARŠOVÁ

ZUŠ Heľpa, Banskobystrický kraj

VANDA MARINČÁKOVÁ

ZŠ Laborecká, Humenné, Prešovský kraj

EMA TERÉZIA RÁCOVÁ

Súkromná ZUŠ Bolešov, Trenčiansky kraj

NAT ÁLIA SKALOVÁ

ZUŠ Holíč, Trnavský kraj

 

III. kategória (žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ,

resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ)

MART INA ZAGIBOVÁ

Katolícka ZŠ sv. J. Nepomuckého, Rožňava, Košický kraj

HENRIETA ŠULKOVÁ

ZŠ sv. dona Bosca, Zlaté Moravce, Nitriansky kraj

VANESSA SOJÁKOVÁ

ZŠ Záhorácka, Malacky, Bratislavský kraj

MART IN MACHAJDA

ZŠ s MŠ Oravská Polhora, Žilinský kraj

LENKA JÁGERSKÁ

ZŠ Kukučínova, Detva, Banskobystrický kraj

SAMUEL ADAM

ZŠ s MŠ Sedlice, Prešovský kraj

NINA KOHOUTOVÁ

ZŠ Dlhé hony, Trenčín, Trenčiansky kraj

KRISTÍNA KRAJČÍKOVÁ

Gymnázium J. Hollého, Trnava, Trnavský kraj

 

Hostia Slávika Slovenska 2016

Mladý spevák PAVOL KOVALÍČEK je rodákom z Dežeríc (okr. Bánovce nad Bebravou). Okrem športu, ktorý je jeho veľkou vášňou, má bohaté skúsenosti s folklórom, ale aj s pop music. Presvedčili sme sa o tom v speváckej súťaži SuperStar v minulom roku, kde Pavol skončil na veľmi peknom 3. mieste. K hudbe ho od malička viedol predovšetkým otec, ktorý je veľkým milovníkom folklóru. Otec ho priviedol aj do folklórneho súboru, kde si vyskúšal sólové vystupovanie. Pavol Kovalíček je navyše dvojnásobným laureátom Slávika Slovenska. Po prvý raz sa do finále prebojoval v 18. ročníku, roku 2008 v Zlatých Moravciach, kde získal aj Cenu Petra Dvorského. Druhý raz sa mu podarilo dostať do finále a stať sa laureátom roku 2009 v Žiline. Aj keď je pravda, že popularitu P. Kovalíčkovi prinieslo predovšetkým úspešné účinkovanie v známej hudobnej show, jeho láskou aj naďalej zostáva folklór, husličky a piesne z okolia Terchovej a Terchovského regiónu, o čom vás bude chcieť presvedčiť vo svojom vystúpení ako hosť Slávika Slovenska 2016.

 

PETRA HÝŽĎALOVÁ-ZAUJECOVÁ sa spevu venuje o svojich šiestich rokov. O rok neskôr sa stala speváčkou sólistkou a tanečníčkou v detskom folklórnom súbore Borinka a stala sa žiačkou ZUŠ, kde študovala spev a hru na husliach. Týmto svojim láskam zostala verná a j počas stredoškolského štúdia, keď ako speváčka a huslistkazačala pôsobiť vo folklórnom súbore Nitran pod vedením Miroslavy Zaujcovej. Petra bola a doteraz je súťaživým typom mladého človeka, čo jej vynieslo niekoľko vynikajúcich ocenení. Každoročne sa zúčastňovala súťaže v speve ľudových piesní Znej, pieseň od Zobora, v rokoch 1997 a 1998 sa stala víťazkou okresného kola Slávika Slovenska a zatiaľ najvyššie ocenenie bola Cena Janky Guzovej, ktorú si vyspievala roku 2014. V súčasnosti už 11 rokov pôsobí vo vysokoškolskom folklórnom súbore ZOBOR ako speváčka sólistka a speváčka v speváckej skupine. Posledné dva roky je vedúcou súboru. Okrem pravidelnej spolupráce s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave spolupracuje aj s významným predstaviteľom folklóru v Nitrianskom kraji Mariánom Járekom, v ktorým zrealizovala nahrávku s ľudovou hudbou. Pod jeho vedením sa zúčastnila aj významnej prehliadky speváčok a spevákov ľudových piesní v rámci Memoriálu Márie Švolíkovej v Kozárovciach. V tomto ročníku Slávika Slovenska 2016 je Petra členkou ústrednej poroty súťaže.

 

ANGELA VARGICOVÁ je absolventka Vysokejškoly múzických umení v Bratislave. Počas štúdií bola členkou a sólistkou umeleckého súboruLúčnica. V tom čase sa začala aj jej spolupráca so - Slovenským rozhlasom, vytvorila radnahrávok ľudových piesní v úpravách našich hudobných skladateľov. Od roku 1977 je hlasovýmpedagógom a sólistkou Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), kde účinkovala najmä s Ľudovou hudbou Jána Berkyho-Mrenicu a Rinalda Oláha. Slovenská ľudová pieseň v jej podaní znela na stovkách koncertov nielen na domácich pódiách, ale aj v zahraničí, v štátoch Európy, Južnej Ameriky, v Afrike i v Ázii. Je členkou Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii. Viac ako desaťročie spolupracuje s Národným osvetovým centrom v oblasti vokálnej tradičnej hudby a pripravuje programy pre Folklórny festival vo Východnej. Od roku 1990 pedagogicky pôsobí na ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave. Za prácu v oblasti folklórnej hudby bola poctená Cenou Pavla Tonkoviča a za prácu s mládežou Cenou ministra školstva Slovenskej republiky. So speváckou súťažou Slávik Slovenska spolupracuje už od jej začiatkov. Podieľa sa na výbere repertoáru súťažných piesní do Spevníka SS a na práci v ústrednej porote.

Ľudová hudba folklórneho súboru ZOBOR v Nitre

Folklórny súbor Zobor bol založený roku 1956 a jeho dnešným zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Súčasťou súboru je aj ľudová hudba, ktorú vedie Juraj Murín. Dramaturgická línia folklórneho súboru Zobor vychádza z pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti, ale zasahuje aj do iných kultúrnych oblastí Slovenska. FS Zobor absolvoval už stovky vystúpení doma a v zahraničí (Turecko, Taliansko, Rakúsko, Španielsko, Portugalsko, Čína, USA a i.). Na Slovensku sa podieľa na príprave významných akademických folklórnych podujatí Akademická Nitra, Akademický folklórny večer. Súbor so svojím tanečným súborom, dievčenskou speváckou skupinou a ľudovou hudbou patrí k žiadaným umeleckým telesám, ktorý reprezentuje tie najkrajšie tradície slovenského ľudového umenia vo vynikajúcej kvalite.

 

Mgr. ANDREA ZÁBORSKÁ, rodáčka z Nitry,je absolventkou žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bola členkou baletu SND, pracovala v SĽUKu. Jej doménou sa však stala práca v médiách. Bola úspešnou moderátorkou detských relácií v Slovenskej televízii (Kamera M), neskôr sa stala editorkou a redaktorkou televíznych relácií Teleráno, Doma s Markízou, Televízne noviny, Lampáreň či Reflex televízie Markíza. Od roku 2007 po súčasnosť je moderátorkou a redaktorkou viacerých relácií RTVS zameraných na voľno časové divácke aktivity a presadzuje sa aj ako skúsená autorka a moderátorka publicistických relácií s občianskou tematikou.

 

Ústredná porota 26. ro čníka SLÁVIKA SLOVENSKA 2016

PhDr. Stanislav Bachleda, predseda

PaedDr. Angela Vargicová, Gréta Švercelová, Petra Hýžďalová-Zaujecová, Ing. Marián Veselský, Ing. Jozef Tkáčik, Ing. Štefan Mráz, Ing. Peter Baláž. Tajomník - PhDr. Peter Štilicha.

 

Víťazi doterajších dvadsiatich piatich ročníkov

SLÁVIKA SLOVENSKA (1991 – 2015)

1. ročník – Bratislava 1991

MICHAL SEREDIČ (Nitra)

2. ročník – Banská Bystrica

1992 MICHAL ČIERNY

(Bratislava)

3. ročník – Ružomberok 1993

JAROSLAV PAVLIGA

(Stará Lesná)

4. ročník – Bardejov 1994

LUCIA UKROPCOVÁ

(Rohožník)

5. ročník – Piešťany 1995

MICHAL STÍSKAL

(Stará Turá)

6. ročník – Piešťany 1996

I. kategória

MÁRIA ČÍROVÁ (Zavar)

II. kategória

ZUZANA PÍŠOVÁ

(Kanianka)

7. ročník – Lučenec 1997

I. kategória

FRANTIŠEK GREGA

(Bratislava)

II. kategória

DANIELA HIKANÍKOVÁ

(Papradno)

8. ročník – Sabinov 1998

I. kategória

STANISLAV BAŇAS

(Pečovská Nová Ves)

II. kategória

JÁN MORÁVEK

(Ivanka pri Dunaji)

9. ročník – Bratislava 1999

I. kategória

LEÓNA NADÁNYIOVÁ

(Kežmarok)

II. kategória

MÁRIA ČÍROVÁ (Zavar)

10. ročník – Nitra 2000

I. kategória

TERÉZIA KUBASÁKOVÁ

(Liesek)

II. kategória JÁN SOTÁK

(Lúčka)

11. ročník – Nové Mesto nad

Váhom 2001

I. kategória

ĽUBICA MORIAKOVÁ

(Humenné)

II. kategória

DANIEL GOGA

(Vyšný Žipov)

12. ročník – Šaľa 2002

I. kategória

DOROTA BALCIAROVÁ

(Rimavská Sobota)

II. kategória

DANIELA SADLOŇOVÁ

(Púchov)

13. ročník – Prešov 2003

I. kategória

DOROTA BALCIAROVÁ

(Rimavská Sobota)

II. kategória

ANNA ŠEFČÍKOVÁ

(Brezovica)

14. ročník – Trnava 2004

I. kategória

LUCIA JACKOVÁ (Lipany)

II. kategória FILIP KAVOŇ

(Spišská Nová Ves)

15. ročník – Trenčianske

Teplice 2005

I. kategória

PAULÍNA OVÁDKOVÁ

(Trenčín)

II. kategória

LENKA SPODNIAKOVÁ

(Lučenec)

16. ročník – Košice 2006

I. kategória

MIRIAM BYSTRIČANOVÁ

(Likavka)

II. kategória

DENISA KOPAČKOVÁ

(Bratislava)

17. ročník – Zvolen 2007

I. kategória

MARIANNA VASILENKOVÁ

(Svidník)

II. kategória

MARTINA KERTÉSZOVÁ

(Nitra)

III. kategória

ANNA ŠEFČÍKOVÁ

(Brezovica)

18. ročník – Zlaté Moravce

2008

I. kategória

HANKA PAULEOVÁ

(Prievidza)

II. kategória

MIRIAM BYSTRIČANOVÁ

(Likavka)

III. kategória

ERIKA ŠUTÁ

(Kysucký Lieskovec)

19. ročník – Žilina 2009

I. kategória

NIKOLA ROVŇÁKOVÁ

(Michalovce)

II. kategória

VANESA KOKYOVÁ

(Bratislava)

III. kategória

DENISA KOPAČKOVÁ

(Bratislava)

20. ročník – Bratislava 2010

I. kategória

VIKTÓRIA BELAYOVÁ

(Bratislava)

II. kategória

ANNA LUKÁČOVÁ

(Ružomberok)

III. kategória

TATIANA MATKOVČÍKOVÁ

(Hlohovec)

21. ročník – Piešťany 2011

I. kategória

PAULÍNA ŠOLCOVÁ

(Bratislava)

II. kategória

ANDREA SOKOĽÁKOVÁ

(Stará Ľubovňa)

III. kategória

DANIELA

HOLOMANČINOVÁ

(Vranov n/Topľou)

Cena Petra Dvorského:

ANNA LUKÁČOVÁ

(Ružomberok)

22. ročník – Rybník 2012

I. kategória

LAURA RENDEKOVÁ

(Lučenec)

II. kategória

HANA PAULEOVÁ

(Prievidza)

III. kategória

MARIANNA ČUCHTOVÁ

(Sedlice)

Cena Petra Dvorského:

IVANA ŠRÁMEKOVÁ

(Rybník)

23. ročník – Vráble 2013

I. kategória

LAURA ILEČKOVÁ (Nitra)

II. kategória

SAMUEL ADAM (Sedlice)

III. kategória

DOROTA TÓTHOVÁ

(Košice)

Cena Petra Dvorského:

MIROSLAVA SZUNYAIOVÁ

(Rimavská Sobota)

24. ročník – Pezinok 2014

I. kategória

SÁRA VARŠOVÁ (Heľpa)

II. kategória

TERÉZIA PODHRADSKÁ

(Považská Bystrica)

III. kategória

PAULÍNA PILÁCIKOVÁ

(Brvnište)

Cena Petra Dvorského:

DIMINIKA PAŇKOVÁ

(Svidník)

25. ročník – BRATISLAVA –

PETRŽALKA 2015

I. kategória

VANDA MARINČÁKOVÁ

(Humenné)

II. kategória

LAURA RENDEKOVÁ

(Lučenec)

III. kategória

PAULÍNA ŠOLCOVÁ

(Bratislava)

Cena Petra Dvorského:

SAMUEL ADAM

(Sedlice)

 

Čo (možno) neviete o Topoľ čanoch

...že je to mesto, ktorého názov je odvodený od staroslovienskeho pojmu „topol“, čo znamenalo „horký“ alebo „teplý“ kvôli termálnym prameňom v okolí mesta na začiatku stredoveku,

… že ako obec patrila v 14. storočí Matúšovi Čákovi Trenčianskemu,

… že roku 1342 sa Topoľčany stali slobodným kráľovským mestom,

… že v prvej polovici 15. storočia bola v meste vychýrená zvonolejáreň majstra Pavl a v

. blízkych Krušovciach sa zachoval jeden z jeho zvonov,

… že mesto bolo viackrát vypálené (1718, 1730, 1731), napriek

tomu sa však rýchlo spamätalo a obetavé úsilie obyvateľov urýchlilo rozvoj priemyslu, školstva a kultúry...

… že v meste sa nachádza rísmkokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej z roku 1792, kaplnka Panny Márie Karmelskej z roku 1750 a Svätého kríža (na Kalvárii) z roku 1856,

… že v meste dominuje drevársky, elektrotechnický, odevný a potravinársky priemysel. Dnes je tu zimný štadión, plaváreň a kúpalisko s troma bazénmi. Historicky najúspešnej-šími športmi v meste sú hádzaná, stolný tenis, vodné pólo a hokej,

… že v septembri uplynie 100 rokov od chvíle, keď do Topoľčian došiel prvý slávnostný vlak,

… že v meste sa narodili Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Miroslav Šatan a Ľubo Višňovský, naši najúspešnejší hokejoví reprezentanti, … že v meste je Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, na ktorom študoval aj prvý víťaz Zorničkinho slávika z roku 1991 Michal Seredič a Základná umelecká škola L. Mokrého,

… že Spoločenský dom v Topoľčanoch a jeho Divadelná sála (v ktorej sa uskutočňuje 26. ročník Slávika Slovenska 2016) oslavuje v tomto roku 35 rokov od svojho dokončenia.

.............................................................................................................................................................................................................

Generálny partner 26. ročníka Slávika Slovenska 2016

TERMOSTAV MRÁZ, spol. s r.o. KOŠICE

........................................................................................................

Autor fotografií Irena Pauleová