VIANOCE Z KLENOTNICE - jubilejný koncert k 95. nedožitému výročiu Dr. Ondreja Dema

Vo Veľkom koncertnom štúdiu Rozhlasu a televízie Slovenska, v budove Slovenského rozhlasu sa uskutočnil dňa 15.12.2022 koncert pri príležitosti 95. nedožitého výročia Dr. Ondreja Dema. Pôvodný termín plánovali spolu usporiadatelia Spolok hudobného folklóru a RTVS Slovenský rozhlas na začiatok roka 2022, avšak vzhľadom na neistú situáciu sa tento termín nemohol uskutočniť. Po vzájomnej dohode sa stanovil termín koncertu na vyššie uvedený dátum, ako vianočný koncert z tvorby jubilujúceho tvorcu. Koncert sa stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti, ktorá mala možnosť na Štedrý deň vypočuť si jeho rozhlasovú nahrávku

#

Spolok hudobného folklóru, Rozhlas a televízia Slovenska

V I A N O C E   Z   K L E N O T N I C E

koncert ktorý sa konal pri príležitosti nedožitého 95. výročia Ondreja Dema

Veľké koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas, 15.12.2022, 18.00 hod.

Program

1. Ján Kružliak st.:Vianočný sen, fantázia na vianočné piesne, hral Orchester ľudových nástrojov SRo,

2. Zuberecké koledy - zbor Ad una Corda a OĽUN, úpr. Ondrej Demo

3. Ej, hviezda, hviezda (Narodil sa Kristus pán v Betleme) – koleda z Terchovej, účinkoval . zbor Ad una Corda, úpr. Ondrej Demo

4. Hejnom Hejnom – koleda zo Zborova, spieval Michal Dzurjanin,  úpr. Ondrej Demo

5. Búvaj môj Ježiško – uspávanka, spievala Lenka (Filipová) Dubničková,  úpr. Ondrej Demo

 6. Vstaň ty Kubo hore – koleda z Oravy, spievala Denisa Hanušovská, úpr. Ondrej Demo

 7. Valaské koledy - Pásli ovce valasi / Raduj sa veseľ sa –  spievala Simona Hulejová, . úpr. Ondrej Demo

8. Na Vánoce na tí hody - koledy z Jarku, spievala Petra Zaujecová,  úpr. Ondrej Demo

9. Koledové pásmo – účinkoval Detský folklórny súbor Vienok z Bratislavy –          Koledy a vinše . zo Záhoria .

10. Koledové pásmo – účinkoval Vajnorský okrášlovací spolok

11. Tichá noc, svätá noc - všetci účinkujúci

Účinkujúcich sprevádzal Orchester ľudových nástrojov SRo, umelecký vedúci Ján Kružliak ml.

    Koncert z verejných zdrojov podporili