Z klenotnice jubilanta - koncert k 90. ke Ondreja Dema

Spolok hudobného folklóru, Rozhlas a televízia Slovenska Slovenský rozhlas

Z klenotnice jubilanta

Pri príležitosti deväťdesiatky Ondreja Dema
18. mája 2017, Veľké koncertné štúdio RTVS SRo, 19.00 hod.

 

Program

1. Fujarové rozfuky. Trio fujaristov Kubincovcov (záznam)

2. Ej, zahraj mi, hudačku. (Raslavická krucena a polky). OĽUN

3. Išóv Janík hore humnom, Načo si sa oženev (svadobné piesne z Branova).

Veronika Kačkovičová, Spevácka skupina z Branova a ľudová hudba Michala Nogu

4. Svadobná odobierka z Oravy. Darina Laščiaková, zbor a orchester ĽUT (záznam)

5. Veď ja tá Terchová. Ťažká muzika z Terchovej

6. Trávnice spod Rozsutca. Trio z Chotára z Terchovej

7. Terchovské nôty a cifry. OĽUN a Ťažká muzika z Terchovej

8. Ľuľuže mi, ľuľu, Dze si sosňičko rosla, Šuhaj, ňeviberaj (piesne z Krásnej Lúky).

Monika Kandráčová, husle Michal Noga, OĽUN

9. Ej, horou, horou (piesne z Podpoľania). Milan Križo, fujara. Ján Kružliak st., mužská

spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

10. Jánske z Čičmian. Ženská spevácka skupina Vajana, OĽUN

11. Goralské nôty spod Tatier. Sólisti huslisti Miroslav Dudík, Peter Uličný,

 Ján Kružliak st., Ján Kružliak ml., OĽUN

 Uvedenie do života CD albumu Z mojej klenotnice III

 

12. Vezú nás, vezú (vojenské z Vajnôr). Mužská spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

13. Parta moja, parta (svadobné z Liptova). Simona Hulejová, dievčenská spevácka

skupina Lúčnice, mužská spevácka skupina Rodokmeň, OĽUN

14. Lésola, lésola (Kvetnonedeľné piesne z Vajnor). Dievčenská skupina z Vajnor,

Mária Kováčiková a Marta Nemcová

15. Tance zo Zámutova (podľa hry ĽH Česľakovcov). Ľudová hudba Michala Nogu

16. Javoria, javoria (piesne z Horehronia). Ján Ambróz, OĽUN

17. Z vŕškov do dolín. Spevácky zbor Lúčnice, dir. Elena Matušová fujara Ján Kružliak st.,

18. Tance z Hanušoviec, sólisti M. Dudík, P. Uličný, J. Kružliak st., J. Kružliak ml.

      Orchester ľudových nástrojov viedli Miroslav Dudík a Peter Uličný

Moderátorka: Zuzana Bobríková

Dramaturgia: Ondrej Demo a Miroslav Dudík

Scenár: Samo Smetana a Stanislav Dúžek

Hudobné spracovanie: Ondrej Demo (2-3, 7-13, 16-18) a Vladimír Slujka (4)

Produkcia: Stanislav Bachleda, Barbora Grandtnerová

Réžia: Samo Smetana

Koncert z verejných zdrojov podporili                                                                                                     

                                                             

Koncert podporila