Z koreňov ľudovej piesne,35. výročie mužskej speváckej skupiny Rodokmeň,

Spolok hudobného folklóru, Klub priateľov ľudovej piesne, Kultúrne zariadenia Petržalky 

Z koreňov ľudovej piesne

pri príležitosti 35. výročia založenia mužskej speváckej skupiny Rodokmeň
Dom kultúry Zrkadlový háj, 29. októbra 18:00 hod.
Program
1. Ondrej Demo: Ňeorem, ňešejem, spievala mužská spevácka skupina Rodokmeň
2. Marian Veselský: Skadeže to traja idú, spievali mužská spevácka skupina Rodokmeň, Jozef Tkáčik, Jozef Löffler
3. Pavol Tonkovič: Vrchárska nálada, hrala ľudová hudba Miroslava Dudíka
4. Marian Veselský: Jezdili formani, Keď som išiel kolem panské zahrády, spievala mužská spevácka skupina rodokmeň, na akordeóne hral Martin Veselský
5. Miroslav Paško: Ej,srdénko moje, Naša Kača, Chodzili chuapci k nám, spievala ženská spevácka skupina Kytica
6. Rudolf Cikatricis: Vešelo na valale, na klarinete hral Rudolf Cikatricis
7. Miroslav Dudík: Ket som k vám chodieval...,spievali mužská spevácka skupina Rodokmeň, Pavol Ondriš
8. Leo Vajdulák: Mať moja ,mať moja, spievala Slávka Horváthová
9. Tibor Andrašovan: Valaská postava, na píšťalke hral Ján Kružliak
10. Štefan Molota: Ja som bača veľmi starý, spieval Dušan Jarjabek
11. Milan Rendoš: Chodzel ši kolo nas, spievala ženská spevácka skupina Povoja
12. Ondrej Demo: A my,chlapci, zverbujme še, spievali mužská spevácka skupina Rodokmeň, Pavol Ondriš
13. Miroslav Dudík: Dovezené piesne, na cimbale hrala Paulína Škodová
14. Miroslav Dudík: Keby som ja vedela. spievajú ženské spevácke skupiny Kytica, Povoja, mužská spevácka skupina Rodokmeň
15. Tibor Andrašovan: Spod Ždiarskej vidli, spieva mužská spevácka skupina Rodokmeň
16. Miroslav Dudík: Veselo po myjavsky, spievajú Miroslav Dudík, ženské spevácke skupiny Kytica, Povoja, mužská spevácka skupina Rodokmeň
Účinkujúcich doprevádza Ľudová hudba Miroslava Dudíka, moderuje Juraj Havaj ml.
                                         Koncert z verejných zdrojov podporil Hudobný fond, SOZA