11. ročník Súťaže o Cenu Janky Guzovej

Spolok hudobného folklóru Bratislava,
Rozhlas a televízia Slovenska - Slovenský rozhlas
11. ročník súťaže spevákov

Cena Janky Guzovej

pod patronátom dcéry Janky Guzovej-Beckovej
pani Želmíry Beckovej - Kucharovic

 

dňa 11.10.2018 o 18.00 hod.                                                                                                                                                                              v Malom koncertnom štúdiu RTVS Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

 

Program
Miroslav Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky, hrá Orchester ľudových nástrojov
Július Móži: A stala ja na našej kapure, spev Janka Guzová, nahrávka
Milan Rendoš. Ej, lúčka,lúčka žeľena, Kukurica pri draže, spievala Soňa Metýľová
Miroslav Dudík: Rozmarín zelený, Za Novú Vsú, spievala Barbora Blahová
Ján Kružliak: Keď husi leteli ponad hustú horu, Keď ste ma chytili
spieval Martin Krnáč
Milan Rendoš: Leťil orel ponad selo, Ej,odala ňa už mamka, spievala Martina . Svitková
Peter Parničan: Zaspal Janík, Vydávala by som sa, Svadobné piesne zo Žaškova . spieva Táňa Vavreková
Denisa Kopačková: Keď me moja mamka, A dolina,dolina, Lastovička, . spieva Denisa Kopačková
….........................................................................................................................................
Miroslav Dudík: Kopanice, kopanice
Ondrej Demo: Goralské zo severnej Oravy, na drumblí hral J. Kružliak
Rudolf Cikatricis: Vešelo na valale, na klarinete hral R. Cikatricis
Peter Parničan: Podpolianske reminiscencie, spieval a na fujare hral P. Parničan
Miroslav Dudík: F kerestúrském cinteríčku, spievala Nelka Horečná
Peter Parničan: Za našimi humny, Ej, duby, duby, spieval Samko Szabó
Miroslav Dudík: Dovezené piesne, na cimbale hral Michal Kolárik . Odovzdávanie cien M. Dudík: A ja taka dzivočka - spievajú všetci súťažiaci
Účinkujúcich sprevádzal
Orchester ľudových nástrojov SRo Bratislava, umelecký vedúci Miroslav Dudík
orchester Viedli Miroslav Dudík a Peter Parničan
Moderovali: Eleonóra Turancová a Martin Jurčo
Záznam koncertu vysielalo Rádio Regina dňa 27.10.2018 o 15.05 hod.

Koncert z verejných zdrojov finančne podporil

Fond na podporu umenia                 

ako hlavný partner podujjatia

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam